Quảng Nam: 100% văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện tự kiểm tra
Thứ hai, ngày 27/02/2012 | 09:26 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL năm 2012 trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh cũng như nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền và tự kiểm tra, xử lý văn bản QPPL theo quy định hoặc khi có yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các cơ quan thông tin đại chúng.

Theo kế hoạch, yêu cầu đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp ban hành phải do Ban pháp chế HĐND và cơ quan Tư pháp cùng cấp thực hiện tự kiểm tra phát hiện những sai sót để kịp thời tự xử lý theo thẩm quyền. Công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền và rà soát văn bản QPPL phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời, đúng trình tự theo quy định của pháp luật, đồng thời phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tham mưu ban hành văn bản và cơ quan được giao làm đầu mối thực hiện tự kiểm tra văn bản.

 

Đông Phương (VPUBND QNA)

Lượt xem:  1,904

Tin đã đưa