Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Nguyễn Ngọc Quang tại cuộc họp bàn biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng phá rừng đầu nguồn trên địa bàn các huyện: Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My
Thứ 5, ngày 29/03/2012 | 08:38 AM (GMT +7)
Ngày 12/3/2012, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Nguyễn Ngọc Quang chủ trì cuộc họp bàn biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng phá rừng đầu nguồn trên địa bàn các huyện: Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My. Tham dự họp có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Chi cục Kiểm lâm; Chủ tịch UBND và Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện: Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả kiểm tra các vùng trọng điểm về phá rừng, khai thác lâm, khoáng sản trái phép; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Nguyễn Ngọc Quang kết luận:

Trong thời gian gần đây, nhất là từ sau Tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012, tình hình khai thác khoáng sản, phá rừng và vận chuyển gỗ, lâm sản trái phép tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt ở các lưu vực lòng hồ thủy điện, các tuyến đường công vụ phục vụ công tác cắm mốc biên giới, các tuyến đường quốc phòng đang thi công trên địa bàn các huyện miền núi,… Mặc dù UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-UBND ngày 12/12/2011 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng đầu nguồn trên địa bàn tỉnh và Công văn số 580/UBND-KTN ngày 29/02/2012 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng phá rừng phòng hộ đầu nguồn các hồ thủy điện nhưng nhìn chung công tác quản lý, bảo vệ rừng đầu nguồn vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Để sớm ngăn chặn tình trạng trên, góp phần bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, Giám đốc các Sở, Ban, ngành liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/CT-UBND ngày 12/12/2011, Công văn số 580/UBND-KTN ngày 29/02/2012 của UBND tỉnh và các nội dung chủ yếu sau:

1. UBND các huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức lực lượng truy quét, đẩy đuổi, chốt chặn ngay tại các điểm nóng về khai thác, vận chuyển, mua bán gỗ, lâm sản trái phép trên địa bàn quản lý; huy động tối đa lực lượng liên ngành ở địa phương cùng tham gia; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, nghiêm túc các giải pháp ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; thường xuyên báo cáo tình hình cho UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để có chỉ đạo kịp thời.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan xây dựng văn bản quy định việc quản lý các phương tiện lưu thông trên các lòng hồ thủy điện, đảm bảo đúng trình tự thủ tục quy định trình UBND tỉnh ban hành trong quý II/2012.

- Kiểm tra lại trách nhiệm của các Ban quản lý rừng phòng hộ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng thuộc lâm phận được giao quản lý; tổ chức đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm hoặc có hình thức xử lý nghiêm đối với những trường hợp không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, sớm báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với các hồ sơ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng còn tồn đọng.

- Chủ trì, làm việc với các địa phương tổ chức rà soát, sắp xếp lại các Đội kiểm tra, kiểm soát liên ngành các huyện thành lập theo Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 24/01/2008 của UBND tỉnh cho phù hợp với tình hình hiện nay theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 37/TB-UBND ngày 24/02/2012, báo cáo UBND tỉnh trong Quý II/2012.

- Khẩn trương hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh thông qua Đề án củng cố, sắp xếp lại lực lượng kiểm lâm, các Ban quản lý rừng phòng hộ theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 37/TB-UBND ngày 24/02/2012. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: kiểm tra, rà soát và sớm báo cáo UBND tỉnh đối với trường hợp đã cấp phép cho các phương tiện lưu thông trên lòng hồ thủy điện thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Giao thông vận tải.

4. Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, các ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.     

5. Về giải quyết một số đề nghị cụ thể:

- Các công ty, doanh nghiệp vào thi công đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện, nhất là tại các khu vực có rừng phải đăng ký với chính quyền địa phương và chịu trách nhiệm về số lượng, chủng loại các phương tiện, dụng cụ được sử dụng trong quá trình thi công; Chủ tịch UBND huyện có thẩm quyền và trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát và tịch thu xử lý đối với các phương tiện, dụng cụ không đăng ký hoặc không rõ nguồn gốc hoặc sử dụng vào việc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.

- Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện, UBND tỉnh sẽ xem xét từng trường hợp và thống nhất ưu tiên cho các huyện mua lại nguồn gỗ tịch thu đã xử lý theo đúng quy định để phục vụ cho các công trình xây dựng có nhu cầu trên địa bàn huyện.

- Đối với các địa phương có dân sống trong vùng không có đất sản xuất, canh tác, sống phụ thuộc vào rừng; UBND các huyện chủ động xây dựng Đề án/phương án di dời dân đến nơi ở mới hoặc rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND ngày 30/10/2007 của UBND tỉnh phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo các ngành kiểm tra, giải quyết.

- Đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng tại các vùng giáp ranh với các tỉnh: Kon Tum, Quảng Ngãi; Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện cần thiết báo cáo UBND tỉnh để bố trí lịch làm việc với các tỉnh trong thời gian sớm nhất.

- Các địa phương có vấn đề phát sinh, tồn tại đối với các dự án thủy điện đang triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn, sớm báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết.

Trên đây là nội dung kết luận tại cuộc họp bàn biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng phá rừng đầu nguồn trên địa bàn các huyện: Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My; yêu cầu các ngành, các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Thùy Dung

Lượt xem:  1,588

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa