Tỉnh ủy Quảng Nam quy hoạch nguồn cán bộ chủ chốt
Thứ hai, ngày 07/05/2012 | 03:08 PM (GMT +7)
Sáng 04/5, Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XX tổ chức hội nghị lần thứ 10 để giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ 2016 -2021; đánh giá tình hình phát triển công nghiệp và xây dựng Khu Kinh tế mở Chu Lai. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải quán triệt những nội dung yêu cầu công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ 2016 -2021 để đảm bảo việc xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực thực tiễn, có trình độ và khả năng lãnh đạo, quản lý, đảm đương được nhiệm vụ xây dựng phát triển tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, dành thời gian thỏa đáng để lựa chọn, phát hiện nguồn cán bộ có trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa để bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch. Ngoài danh sách do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị, các đại biểu dự Hội nghị có thể phát hiện nguồn mới đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện thì giới thiệu bổ sung.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả chuẩn bị nguồn nhân sự giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, danh sách đủ tiêu chuẩn và điều kiện để giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 là 183 đồng chí, trong đó: Tỉnh ủy viên đương nhiệm được giới thiệu lại là 25 đồng chí, giới thiệu mới là 158 đồng chí. Danh sách đủ tiêu chuẩn và điều kiện để giới thiệu quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 là 45 đồng chí, trong đó Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đương nhiệm là 04 đồng chí, giới thiệu mới 41 đồng chí. Danh sách đủ tiêu chuẩn và điều kiện để giới thiệu quy hoạch chức danh Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 09 đồng chí, trong đó đương nhiệm giới thiệu lại 01 đồng chí, giới thiệu mới 08 đồng chí. Danh sách đủ tiêu chuẩn và điều kiện để giới thiệu quy hoạch chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 là 14 đồng chí.
 
Danh sách đủ tiêu chuẩn và điều kiện để giới thiệu quy hoạch chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 là 16 đồng chí. Danh sách đủ tiêu chuẩn và điều kiện để giới thiệu quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 là 23 đồng chí. Danh sách đủ tiêu chuẩn và điều kiện để giới thiệu quy hoạch chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 là 12 đồng chí. Danh sách đủ tiêu chuẩn và điều kiện để giới thiệu quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 là 30 đồng chí. Tiếp đó, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng trong sáng nay, đồng chí Đinh Văn Thu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình phát triển công nghiệp của tỉnh. Theo đó, trong 6 năm qua, Quảng Nam đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm (GDP) trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 12,8%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng từ 34% (2005) tăng lên 40,5% (2011), trong đó tỷ trọng ngành công nghiệp tăng từ 23,8% (2005) tăng lên 33,5% (2011); tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ từ 28,7 % (2005) tăng lên gần 43% (2011). Giá trị sản xuất công nghiệp trong 6 năm tăng bình quân 25,2%. Năm 2011, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 12.407,5 tỷ đồng, gấp 3,9 lần so với năm 2005. Quảng Nam xếp thứ 4 trong 8 tỉnh duyên hải miền Trung về giá trị sản xuất công nghiệp.

Thùy Dung

Lượt xem:  4,298

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Xem theo ngày :