Thành lập Ban chuẩn bị dự án Giảm nghèo bền vững khu vực Tây Nguyên và miền Trung tại tỉnh Quảng Nam
Thứ 5, ngày 10/05/2012 | 03:09 PM (GMT +7)
Ban chuẩn bị Dự án Giảm nghèo bền vững khu vực Tây Nguyên và miền Trung tại tỉnh Quảng Nam do Ông Phan Thành Công - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng Ban vừa được UBND tỉnh ra quyết định thành lập.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm là cơ quan đầu mối theo dõi, hướng dẫn Ban chuẩn bị Dự án phối hợp với các cơ quan lập hồ sơ dự án theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới và báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Ban chuẩn bị Dự án có trách nhiệm tham mưu Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xúc tiến các hoạt động liên quan đến việc chuẩn bị triển khai thực hiện Dự án Giảm nghèo bền vững khu vực Tây Nguyên và miền Trung tại tỉnh Quảng Nam theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới và các Bộ, ngành liên quan. Tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định hiện hành và phối hợp với các địa phương liên quan để lập dự án khả thi và các hoạt động khác của dự án theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Thùy Dung

Lượt xem:  1,777

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Xem theo ngày :