Sở Tài chính: Sinh hoạt chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Thứ 5, ngày 24/05/2012 | 08:25 AM (GMT +7)
Thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Công đoàn, cơ quan Sở Tài chính xây dựng kế hoạch về thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến năm 2015.

Nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Tài chính tổ chức buổi sinh hoạt với chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong buổi sinh hoạt này đã có những bài thuyết trình có chất lượng tốt, nêu được nhiều nội dung quan trọng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, thể hiện cụ thể trong công việc thường xuyên, hằng ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp... nhất là đối với cán bộ làm công tác tài chính – ngân sách, việc phát huy đức tính tốt “cần kiệm – liêm chính – chí công – vô tư” như Bác đã nói là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Phạm Tấn Vinh

Lượt xem:  1,621

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa