140 tỷ đồng xây dựng công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi hóa đất màu
Thứ 5, ngày 28/06/2012 | 07:52 AM (GMT +7)
Ngày 27/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang chủ trì buổi làm việc với Ban Điều hành thực hiện Chương trình phát thủy lợi nhỏ, thủy lợi hóa đất màu và kiên cố hóa kênh mương để bàn biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian đến.

Năm 2011, từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và các kênh vốn huy động khác, toàn tỉnh đã đầu tư hơn 35 tỷ đồng để kiên cố hóa 77 tuyến kênh mương loại 3 với tổng chiều dài 52 km, phục vụ tưới ổn định cho 2.300 ha đất sản xuất nông nghiệp. Cạnh đó, Quảng Nam cũng bỏ ra gần 25 tỷ đồng xây dựng 45 công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi hóa đất màu, đảm bảo chủ động tưới cho 1.093 ha đất canh tác lúa và chuyên canh các loại cây trồng cạn. Và đầu năm 2012, UBND tỉnh tiếp tục phân bổ cho các địa phương 37 tỷ đồng để thực hiện chương trình này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang chủ trì cuộc họp

Theo đề án điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 24/4/2010 của HĐND tỉnh Quảng Nam về tiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi hóa đất màu và kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 do ngành nông nghiệp xây dựng để chuẩn bị trình kỳ họp thứ 5,  HĐND tỉnh khóa VIII sắp tới, từ nay đến năm 2015 Quảng Nam sẽ dành 140 tỷ đồng thi công 295 công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi hóa đất màu nhằm phục vụ tưới cho gần 3.900 ha đất sản xuất.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang yêu cầu Sở NN&PTNT phải khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện đề án trên để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp lần thứ 5 sắp tới. Đồng chí lưu ý khi chỉnh sửa đề án phải phân kỳ đầu tư theo từng năm một cách cụ thể và xác định rõ nhu cầu bức thiết của mỗi địa phương, tránh tình trạng thi công tràn lan, dàn trải, dẫn đến hiệu quả kém; việc xây dựng hệ thống thủy lợi nhất thiết phải gắn với công tác dồn điền đổi thửa và quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung, cho giá trị kinh tế cao.

Thùy Dung

Lượt xem:  1,651

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa