Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2012
Thứ 3, ngày 03/07/2012 | 03:22 PM (GMT +7)
Căn cứ Phát động thi đua số 02/PĐ-CĐN ngày 18/01/2012 về Phát động phong trào thi đua yêu nước trong CB,CC,VC năm 2012 của Công đoàn Viên chức tỉnh, Chương trình công tác năm 2012 số 02/CĐCS ngày 20/01/2012 của Ban Chấp hành CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông và các nội dung về xây dựng CĐCS vững mạnh theo Hướng dẫn số 04/HD-CĐN ngày 01/6/2011 của CĐVC tỉnh. CĐCS Sở Thông tin & Truyền thông Quảng Nam sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2012 như sau:

 Thứ nhất, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC-LĐ; tham gia công tác quản lý cơ quan: BCH công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức thành công Hội nghị CBCC cơ quan năm 2012 (ngày 30/12/2011), Ban thanh tra nhân dân đã báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 và đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2012; Phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và đã được thông qua Hội nghị Quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan năm 2012 kèm theo Quyết định số 11/QĐ-STTTT ngày 10/01/2012; tham gia góp ý Quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng, quản lý tài sản công năm 2012 của Văn phòng Sở và 2 Trung tâm trực thuộc, chú trọng việc khoán chi hành chính theo Nghị định 130 và 43 của Chính phủ để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên và người lao động. Theo đó, Văn phòng Sở và 02 Trung tâm trực thuộc đã ra Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công năm 2012. Trong 6 tháng đầu năm, bình quân tăng thêm từ 250.000đ - 300.000đ/tháng/người.

BCH công đoàn đã phối hợp với cơ quan thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, đoàn viên đảm bảo dân chủ, công khai; đại diện BCH CĐCS tham gia trong các Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Hội đồng Nghiên cứu khoa học và chấm chọn SKKN; Hội đồng lương của Sở nên đã bảo vệ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC-LĐ được nâng lương theo đúng luật định. Đến nay, đã nâng lương định kỳ cho 03 đồng chí, trình UBND tỉnh nâng lương trước thời hạn 12 tháng cho 02 đồng chí và trình Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh nâng lương cho 01 đồng chí (chuyên viên chính); điều động 01 đ/c về phòng Báo chí - Xuất bản và 01 đ/c về Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử trực thuộc Sở; xin chủ trương bổ sung thêm 01 Phó Giám đốc Sở. Đến nay, có 47/47 người tham gia BHXH, BHYT, trong đó có 03 HĐLĐ không xác định thời hạn, 17 HĐLĐ xác định thời hạn; có 20 người tham gia đóng BHXH, 20 người tham gia đóng BHYT và 16 người tham gia đóng BHTN theo quy định.

Tham gia chăm lo đời sống vật chất, tinh thần Công đoàn đã phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức sinh hoạt, thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho cán bộ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán - Nhâm Thìn cho tất cả CBCCVC và người lao động; trong 6 tháng qua đã thăm hỏi 8 lượt với số tiền 800.000đ, giải quyết nghỉ phép cho 19 lượt lao động.

Thường xuyên giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến CBCCVC-LĐ theo quy định thông qua họp giao ban hằng tuần. Tham gia với chính quyền thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan đã ban hành. Chú trọng việc cải thiện điều kiện làm việc, đến nay, mỗi CBCCVC-LĐ đều có máy vi tính làm việc. Qua đó, vận động CBCCVC-LĐ tích cực tham gia cải tiến lề lối làm việc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác gắn với phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thông qua trao đổi công việc trên kênh điều hành nội bộ; mở chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử và kêu gọi CBCCVC-LĐ hưởng ứng tích cực tham gia viết bài Chung tay cải cách thủ tục hành chính do Chính phủ phát động với bài “Ứng dụng CNTT xây dựng ISO điện tử” do nhóm tác giả Trương Thái Sơn, Nguyễn Thị Quỳnh Lâm - Tổ công đoàn CNTT.

Triển khai thực hiện quy chế phối hợp, Công đoàn đã phối hợp với cơ quan tạo điều kiện cho các CBCC,VC theo học các lớp chuyên môn và chính trị để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và nghề nghiệp. Theo đó, đã cử 10 lượt cán bộ tham gia hội thảo, tập huấn đào tạo bồi dưỡng CMNV về lĩnh vực thông tin và truyền thông; cử 05 đ/c đăng kí học lớp Anh văn B1 để lấy bằng Thạc sỹ; cử Tổ công tác 14 người tham gia chương trình mục tiêu Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; cử 01 đ/c tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị tập trung đợt 1 tại Đà Nẵng theo thông báo của BTC Tỉnh ủy. Đến nay, đã có 10 cao cấp chính trị, 8 trung cấp chính trị, 9 thạc sỹ và 32 đại học.

Đến nay, tham gia cùng chính quyền đã tập huấn, chuyển giao công nghệ sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp 3 về cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh và phần mềm quản lý đăng ký tạm trú, tạm vắng cho công an xã, phường, thị trấn trong tỉnh; Triển khai đề tài khoa học cấp tỉnh “ISO điện tử”; Hướng dẫn công tác báo cáo số liệu BCVT tại cấp huyện; Tổ chức lớp tập huấn chương trình báo cáo số liệu Mictsoft cho các Doanh nghiệp BCVT và Phòng VHTT huyện, thành phố; Tiếp tục triển khai chuyên mục Thông tin truyền thông trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Chỉ đạo các doanh nghiệp làm tốt công tác đảm bảo thông tin liên lạc trong kì tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2012. Phối hợp với chính quyền và Đoàn thanh niên Sở vận động cán bộ, đoàn viên nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc theo Chỉ thị 05 ngày 31/01/2008 của TTgCP; Tiếp tục từng bước triển khai cụ thể, nâng cao chất lượng Cuộc vận động xây dựng người CBCC,VC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm 2012 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” đi vào chiều rộng và cả chiều sâu.

Đã chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ theo Nghị định 99 của Chính phủ, theo đó đã tổng kết hoạt động TTND năm 2011 và xây dựng chương trình công tác năm 2012; Phối hợp với chính quyền xây dựng Quy chế dân chủ năm 2012 số 11/QC-STTTT ngày 10/01/2012; Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Giám đốc và BCH CĐCS, Quy chế làm việc của BCH, Quy chế làm việc của Ban Nữ công, của UBKT nhiệm kỳ 2010-2012, và thực hiện chế độ công khai thông qua kênh nội bộ để CBCCVC-LĐ nắm bắt kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định và tham gia đóng góp ý kiến.

Phối hợp với chính quyền đã vận động 100% cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia đầy đủ và đóng góp các hoạt động xã hội tình nghĩa theo phát động của CĐVC và cấp trên như: đóng góp Quỹ vì người nghèo 2 ngày lương với số tiền: 3.066.000 đồng, Quỹ mái ấm công đoàn và Quỹ xã hội CĐVC tỉnh ½ ngày lương với số tiền: 1.432.000 đồng và Quỹ vì Trường Sa thân yêu với số tiền: 4.100.000 đồng… Đồng thời, chỉ đạo Tổ công đoàn Trung tâm Cổng TTĐT hỗ trợ Hội nạn nhân chất độc da cam / dioxin tỉnh mở chuyên mục tuyên truyền trên Portal Quảng Nam nhằm kêu gọi đóng góp của người dân, doanh nghiệp cho nạn nhân chất độc da cam, dioxin trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, phong trào thi đua: Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức tổng kết hoạt động năm 2011, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng CQVH và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả và tổ chức Phát động thi đua năm 2012 số 01/PĐ-CĐCS ngày 07/01/2012, Phát động thi đua đợt I năm 2012 số 03/PĐ-CĐCS ngày 30/01/2012, Phát động thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV, Đại hội CĐVN lần thứ XI nhằm kêu gọi, vận động CBCCVC-LĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2012, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Qua đó, tổ chức cho các tập thể và cá nhân đã đăng ký thi đua về chuyên môn cũng như Công đoàn ngay từ đầu năm, báo cáo Công đoàn Viên chức tỉnh tại công văn số 04/CĐCS ngày 02/02/2011 về đăng ký thi đua năm 2012. Theo đó, đến nay có 47/47 người đăng ký đạt tiêu chuẩn cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thàng, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu”, trong đó có 95% đạt xuất sắc CVĐ; có 100% CBCCVC-LĐ đăng ký đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2012; có 05/05 tổ CĐ đạt vững mạnh, trong đó có 60% tổ CĐ đạt vững mạnh, xuất sắc; có 01 CĐBP đạt vững mạnh xuất sắc và CĐCS phấn đấu đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc năm 2012.

Phát động đợt thi đua cao điểm “Tháng công nhân” kết hợp với việc tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt các nội dung thi đua phát động đợt 1 năm 2012 số 03/PĐ-CĐCS ngày 30/01/2012 của CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông gắn với 15 nội dung thi đua của CĐVC tỉnh đã phát động. Kết quả các hoạt động: Phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác NCKH tham gia tích cực phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, tham gia tích cực Hội thi sáng tạo kỷ thuật của tỉnh và đã được CĐVN tặng bằng “lao động sáng tạo” cho 01 cá nhân và LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho CĐCS và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Lao động sáng tạo giai đoạn 2007-2012. Tham gia cùng chính quyền chỉ đạo các phòng ban và Trung tâm tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ kỉ niệm 15 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; cùng phối hợp với các doanh nghiệp BCVT tham gia gian hàng Hội chợ triển lãm thành tựu KTXH qua 15 năm tái lập tỉnh và được UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và 01 ca nhân; mở chuyên mục ảnh về thành tựu KTXH 15 năm tái lập tỉnh trên Cổng TTĐT tỉnh tại địa chỉ www.quangnam.gov.vn\thuvienanh. và tổ chức các đoàn CBCCVC-LĐ tham quan Hội chợ triển lãm. CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với 7 đơn vị trên trục đường Hùng Vương đồng tổ chức buổi giao lưu truyền thống tháng 4 năm 2012 tại Bãi biển Tam Thanh, Tam Kỳ nhằm hướng đến kỷ niệm các sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại và ôn lại giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương nhân các ngày lễ lớn trong tháng 4 và 5 năm 2012 như: lập thành tích chào mừng thành công lễ kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh Quảng Nam; Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3); kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2012) và Quốc tế lao động 1/5; kỷ niệm 122 năm ngày sinh của vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2012). Thông qua các trò chơi dân gian: kéo co, đổ nước vào chai, cướp cờ, nhảy bao bố; văn nghệ, khiêu vũ … Tham gia giao lưu bóng đá với các đơn vị bạn: Giải ba bóng đá tứ hùng do Viettel tổ chức (3/2012); giải ba bóng đá tứ hùng do Văn phòng UBND thành phố Tam kỳ tổ chức (4/2012); giao hữu bóng đá mi ni (7 người) với CĐ Công ty Điên lực Quảng Nam (5/2012); giao lưu văn nghệ và bóng đá mi ni (5 người) với VP UBND Bắc Trà My (01/6/2012) và CĐ Sở tổ chức giải bóng đá tứ hùng với các đội: Sở TTTT, VP UBND TP Tam Kỳ, VP Công an tỉnh, Liên quân các doanh nghiệp BCVT và đạt giải nhì. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia vòng loại giải bóng đá mini 5 người do Khối Kinh tế ngành tổ chức trong tháng 6 tiến tới giải bóng đá mini do CĐVC tổ chức. Vận động 100% CNVCLĐ tham dự lễ khai mạc và bế mạc Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ lần thứ IX do LĐLĐ tỉnh tổ chức và chỉ đạo Tổ công đoàn Trung tâm Cổng TTĐT dự và đưa tin kịp thời trên Portal Quảng Nam www.quangnam.gov.vn . Đã phối hợp với chuyên môn, đã đăng ký xây dựng Cơ quan văn hóa năm 2012 tại công văn số 43/BĐH-STTTT ngày 03/02/2012, theo đó tiếp tục thực hiện Quyết định số 38/QĐ-STTTT-CĐCS về thành lập Ban điều hành xây dựng CQVH đơn vị và phân công nhiệm vụ từng thành viên tại công văn số 39/STTTT và Chương trình công tác số 44/STTTT của Ban Điều hành CQVH năm 2012. Qua đó, xây dựng và cũng cố các thiết chế văn hóa như: vườn cây cảnh, hồ cá, tạo cảnh quan nơi làm việc xanh sạch đẹp; Xây dựng và thực hiện đúng qui chế làm việc và nội qui cơ quan; Vận động 100% cán bộ, đoàn viên không hút thuốc lá trong giờ làm việc, 100% cán bộ, đoàn viên không vi phạm An toàn giao thông, thực hiện thói quen khi giao tiếp và ứng xử trong cơ quan phải có thái độ lịch sự, tôn trọng và có ý thức bảo vệ môi trường. Đến nay, không có trường hợp vi phạm nào xảy ra. Phối hợp với chính quyền vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia CCHC giai đoạn 2011-2020. Theo đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện CCTTHC theo cơ chế “một cửa” đã được đơn vị tư vấn Vinasrt đánh giá chứng nhận 19 quy trình, TTHC trên các lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí và xuất bản phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Thứ ba, công tác tuyên truyền giáo dục: Dưới sự chỉ đạo của chi bộ Đảng, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức tuyên truyền học tập, phổ biến các nghị quyết, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của nhà nước; Quán triệt đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của đảng theo chỉ đạo của cấp ủy chi bộ và công đoàn cấp trên.

Tổ chức cho 100% CNVCLĐ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 20/NQ-TW của BCHTW Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kì đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XX; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Kết quả: Lớp cán bộ chủ chốt 02 đ/c học 01 ngày do Tỉnh ủy tổ chức (GĐ và PGĐ); lớp cán bộ dành cho cấp ủy 02 đ/c học 01 ngày 17/4/2012 tại Hội trường Đảng ủy Khối. Lớp thứ sáu dành cho đảng viên: 06 đ/c học 01 ngày 25/4/2012 tại Hội trường Đảng ủy Khối. Lớp thứ bảy: 05 đ/c học 01 ngày 26/4/2012 tại Hội trường Đảng ủy Khối và Lớp quần chúng do chi ủy tự tổ chức: 32 người học 01 buổi, ngày 08/5/2012 tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.

Tiếp tục từng bước triển khai cụ thể, nâng cao chất lượng Cuộc vận động xây dựng người CBCC,VC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm 2012 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị đi vào chiều rộng và cả chiều sâu.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong cán bộ, đoàn viên thông qua các ngày lễ lớn trong 6 tháng qua, như: kỉ niệm 15 năm ngày thành lập CĐVC tỉnh (25/01/1997-2012), kỉ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-2012), kỷ niệm 102 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1972 năm ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3); kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2012) và Quốc tế lao động 1/5; kỷ niệm 122 năm ngày sinh của vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2012), ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 thông qua mạng nội bộ, kênh điều hành tác nghiệp và trong buổi sinh hoạt cơ quan, công đoàn…Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; Chỉ thị 05 ngày 31/01/2008 của TTgCP về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc, Chỉ thị 46 của Ban Bí thư TW về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

Tham gia cùng chính quyền chỉ đạo các phòng ban và Trung tâm tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ kỉ niệm 15 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; cùng phối hợp với các doanh nghiệp BCVT tham gia gian hàng Hội chợ triển lãm thành tựu KTXH qua 15 năm tái lập tỉnh và được UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và 01 ca nhân; mở chuyên mục ảnh về thành tựu KTXH 15 năm tái lập tỉnh trên Cổng TTĐT tỉnh tại địa chỉ www.quangnam.gov.vn\thuvienanh. và tổ chức các đoàn CBCCVC-LĐ tham quan Hội chợ triển lãm. Nhân các ngày Lễ lớn Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên tham gia giải bóng đá tứ hùng mini 5 người do chi nhánh Viettel tổ chức và đạt giải ba (3/2012); giải ba bóng đá tứ hùng do Văn phòng UBND thành phố Tam kỳ tổ chức (4/2012); giao hữu bóng đá mi ni (7 người) với CĐ Công ty Điên lực Quảng Nam (5/2012); giao lưu văn nghệ và bóng đá mi ni (5 người) với VP UBND Bắc Trà My (01/6/2012) và CĐ Sở tổ chức giải bóng đá tứ hùng với các đội: Sở TTTT, VP UBND TP Tam Kỳ, VP Công an tỉnh, Liên quân các doanh nghiệp BCVT và đạt giải nhì.

Công tác DSKHHGĐ, nuôi con tốt dạy con ngoan và phòng chống các tệ nạn xã hội cũng đã được quan tâm, trong 6 tháng đầu năm không xảy ra trường hợp vi phạm nào. Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức giao lưu tọa đàm về phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội theo kế hoạch của Tỉnh đoàn.  

Trong 6 tháng đầu năm, đã giới thiệu và được Chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng cho 01 quần chúng ưu tú; đã giới thiệu và được chi bộ cử đi học lớp đối tượng Đảng cho 03 quần chúng ưu tú: Phan Nguyễn Thiên Thư, Lê Na, Trần Thị Minh Thư, cử 02 đ/c học lớp đảng viên mới (Nguyễn Thị Quỳnh Lâm, Đinh Trường Giang).

Thứ tư, công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh: Qua 6 tháng đầu năm, đã chuyển sinh hoạt cho 01 đoàn viên và phát triển mới 05 đoàn viên. Làm thủ tục đề nghị cấp thẻ công đoàn cho đoàn viên mới. Đến thời điểm này có 47 đoàn viên, trong đó: có 20 nữ và 20 HĐLĐ xác định và không xác định thời hạn.

Đã tổ chức cho các tổ công đoàn Hội nghị tổ công đoàn / CĐBP và xây dựng chương trình công tác năm 2012, gồm 5 Tổ công đoàn (Tổ CĐ: Văn phòng Sở, Bưu chính Viễn thông, Công nghệ thông tin, Thanh tra - BCXB và Trung tâm quản lý Cổng TTĐT) và 01 CĐBP (Trung tâm CNTT-TT). Qua đó, vận động 100% cán bộ, đoàn viên đăng ký thi đua ngay từ đầu năm. Tiếp tục củng cố các tổ chức công đoàn và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 03/QĐ-CĐCS ngày 11/01/2011 của BCH CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông các Quy chế làm việc năm 2012 và nhiệm kỳ 2010-2012: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam; Quy chế làm việc của Ban Nữ công CĐCS Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam; Quy chế số 42/QCPH ngày 20/01/2011 về phối hợp giữa Ban Giám đốc và Ban Chấp hành CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2012.

Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các tài liệu có liên quan đảm bảo tiêu chuẩn và kết nạp cán bộ công chức viên chức đủ thời gian công tác vào tổ chức công đoàn thông qua kênh điều hành tác nghiệp mục thông tin nội bộ. Đến nay, kết nạp mới 5 đoàn viên.

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Công đoàn cấp trên tổ chức.

Căn cứ Điều lệ Công đoàn và Quy chế làm việc đã tổ chức họp Công đoàn, Ban Chấp hành CĐCS, các Tổ Công đoàn, CĐBP theo định kỳ. Tham gia sinh hoạt chuyên đề “Nuôi con bằng sữa mẹ” đối với chị em phụ nữ trong diện sinh con.

Thực hiện Kế hoạch 09/KH-CĐN ngày 16/4/2012 của Công đoàn Viên chức về hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh (2012-2017), BCH CĐCS tiến hành xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam lần thứ 4, nhiệm kỳ 2012-2015. Theo đó, thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội, phân công các thành viên trong BCH, tham mưu cấp ủy lãnh đạo Đại hội, phối hợp với chuyên môn chuẩn bị điều kiện về CSVC, chỉ đạo các Tổ công đoàn hội nghị, phân công các thành viên BCH chỉ đạo, theo dõi Đại hội Công đoàn bộ phận.

MD

Lượt xem:  8,619

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :