Công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012
Thứ 3, ngày 17/07/2012 | 04:37 PM (GMT +7)
I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
1. Về chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và của HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2012
 
            Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2012; Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày 06/12/2011 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII về nhiệm vụ năm 2012; UBND tỉnh đã ban hành Chương trình công tác năm 2012 với  7 nhóm giải pháp để chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ đề ra.
 
UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành và địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai nhiệm vụ năm 2012; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ; thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ nhằm góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; triển khai thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.
 
UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 05/4/2012 của Tỉnh ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả nhằm đưa Quảng Nam cơ bản thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
 
UBND tỉnh đã ban hành các quyết định triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3 (khóa VIII), trong đó đáng lưu ý là: Ban hành giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2025; Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020; Về thành lập Quỹ phát triển HTX tỉnh Quảng Nam; Về chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Về quy định mức khoán kinh phí hoạt động của UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 100/2007/NQ-HĐND ngày 22/4/2007 của HĐND tỉnh khóa VII và một số chính sách xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 157/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 của HĐND tỉnh khóa VII về chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh; Về số lượng và mức phụ cấp đối với công an viên thường trực cấp xã trên địa bàn tỉnh…
 
2. Về chỉ đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, duy trì mức tăng trưởng kinh tế; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
 
UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thắng lợi sản xuất vụ Đông Xuân 2011-2012, là vụ được mùa nhất từ trước đến nay; hoàn thành việc gieo sạ vụ Hè thu 2012, đảm bảo đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống; triển khai các phương án phòng chống hạn, nhiễm mặn, đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, rà soát, quy hoạch lại các điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở từng địa phương nhằm quản lý chặt chẽ dịch bệnh, bảo vệ môi trường; kiểm tra xử lý nghiêm việc mua bán, sử dụng các chất cấm dùng trong chăn nuôi.
 
Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, ngoài việc chỉ đạo tăng cường quảng bá, xúc tiến và thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp như giãn thuế, hạ thấp tỷ lệ lãi suất, tiếp cận vốn vay…nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua những khó khăn theo tinh thần Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ để thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch và xuất khẩu góp phần ổn định và tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
           
 3. Về tăng cường quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh
 
UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát các danh mục công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, phân bổ vốn đầu tư theo hướng kế hoạch trung và dài hạn, ưu tiên tập trung vốn cho các công trình trọng điểm cấp bách, các dự án có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2012, đảm bảo cân đối được nguồn vốn đầu tư, không đầu tư dàn trải, kéo dài và kém hiệu quả. Bằng nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng, trong 6 tháng đầu năm đã khởi công một số dự án như: Bảo tàng tỉnh, cầu Kỳ Phú 1, cầu Kỳ Phú 2, Nhà máy sản xuất nước giải khát Number One, Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Huyndai; khánh thành đưa vào sử dụng nhà máy thủy điện Đăc My 4, Cầu Cảng Tam Hiệp 1, Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Bắc Chu Lai. Đã chỉ đạo Sở GTVT tổ chức kiểm tra thực trạng các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch đầu tư nâng cấp, sửa chữa, trước mắt lập dự án đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến ĐT trên địa bàn bị hư hỏng nặng, đảm bảo phục vụ lưu thông hàng hóa và đi lại cho nhân dân.
 
UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra, làm việc với các ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để thúc đẩy triển khai và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án ven biển,  Khu Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc; các dự án thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai; dự án cầu Cửa Đại, cầu Hương An, cầu Bà Rén, cầu Gò Nổi, các tuyến ĐT 603-607, 608, 609, 615, các tuyến đường cứu nạn, cứu hộ vùng Đông Duy Xuyên, Thăng Bình và Tam Kỳ…, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 1A đoạn Đà Nẵng-Vĩnh Điện; dự án Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh…giải quyết những vướng mắc tồn đọng về tái định cư dự án Sông Tranh 2. Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, rà soát và kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai thực hiện gây bức xúc trong nhân dân.
 
4. Về đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và miền núi, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện việc lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, thủy lợi, giáo dục và y tế; các chính sách về nhà ở, đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi; chính sách ưu đãi vốn vay  phục vụ phát triển sản xuất, dồn điền đổi thửa, cơ giới hóa từ khâu sản xuất, thu hoạch sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh công tác trồng rừng và hưởng lợi từ rừng, triển khai kế hoạch thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ ngư dân đóng mới, cải hoán tàu thuyền vươn khơi đánh bắt xa bờ, khai thác, chế biến thủy hải sản xuất khẩu…; xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư từ ngân sách tỉnh đối với các huyện miền núi không hưởng cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Hỗ trợ đầu tư thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2012 theo kế hoạch. Chỉ đạo xây dựng quy hoạch, thu gom xử lý rác thải, bảo vệ môi trường khu vực nông thôn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở từng địa bàn huyện, thành phố.
UBND tỉnh đã ban hành Quy định quản lý, khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Phê duyệt Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
 
5. Về chỉ đạo thực hiện lĩnh vực văn hóa -xã hội, các chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh. Tổ chức cho nhân dân đón Tết Nhâm Thìn đảm bảo an toàn, vui tươi, lành mạnh; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng (3/2), 15 năm tái lập tỉnh (1997-2012) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng Quảng Nam (24/3), giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất nước nhà (30/4), 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).
 
Chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, dân số kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, vệ sinh an toàn thực phẩm... Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2011-2012, chuẩn bị các điều kiện để triển khai kế hoạch năm học 2012-2013. Đẩy mạnh các hoạt động khoa học kỹ thuật phục vụ đời sống và sản xuất; tăng cường quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, các hoạt động báo chí, phát thanh truyền hình nhằm kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
 
Chỉ đạo các ngành và địa phương có kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sỹ; thực hiện chu đáo các chính sách đối với người có công, gia đình thương binh liệt sỹ, Mẹ VNAH…Tập trung các giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững, triển khai thực hiện tốt chính sách trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội; bảo hiểm y tế đối với người nghèo, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, điện sinh hoạt; chính sách xây dựng ký túc xá cho học sinh, sinh viên, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên, chính sách đối với người cao tuổi, người tàn tật, người bị nhiễm chất độc da cam...
 
6. Về chỉ đạo công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá và tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 13/4/2011 của Tỉnh ủy, Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 15/4/2012 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực quản lý khoáng sản. Nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương về công tác quản lý địa bàn, quản lý các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; trách nhiệm của các đội kiểm tra, kiểm soát liên ngành, tổ chức truy quét, đẩy đuổi và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân khai thác chế biến lâm, khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường.
Chỉ đạo kiểm tra việc xử lý nước thải, chất thải tại các khu, cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những sai phạm về ô nhiễm môi trường; về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 
7. Về tăng cường công tác quốc phòng và an ninh; thực hiện kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông 2012”; công tác đối ngoại
UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; triển khai diễn tập phòng thủ tại các địa phương đúng kế hoạch; công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng được triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đợt 1/2012.
 
Công tác thanh tra triển khai đúng chương trình kế hoạch đã đề ra; công tác tác tiếp công dân được chú trọng và duy trì thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở.
 
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, hoạt động phối hợp xử lý các tình huống phức tạp được tăng cường. Công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án cơ bản bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Triển khai kịp thời kế hoạch hành động thực hiện “Năm an toàn giao thông 2012”, các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông được tăng cường. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị.
 
Công tác đào tạo cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn được triển khai tích cực, UBND tỉnh đã ban hành Đề án “Tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2016”.
 
Công tác đối ngoại ngày càng mở rộng, tổ chức thành công Hội nghị thường niên cấp cao giữa lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông (Lào); tiếp tục triển khai thực hiện công tác tăng dày, tôn tạo và cắm mốc biên giới theo kế hoạch; đầu tư xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang - Đăc Ta Ooc; chuẩn bị các điều kiện mở Cửa khẩu phụ Tây Giang - Ka Lùm. Đã ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý và vận động người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 
8. Về thực hiện quy chế họp, làm việc của UBND tỉnh và xây dựng, ban hành các đề án, văn bản Quy phạm pháp luật trong chương trình công tác năm 2012
 
UBND tỉnh đã duy trì tốt việc thực hiện quy chế làm việc; duy trì tốt nền nếp giao ban vào sáng thứ hai hằng tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Trên cơ sở Chương trình công tác năm 2012, trong chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh đã bám sát chương trình công tác hằng tuần, tháng, quý; tập trung các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện vai trò cá nhân và chịu trách nhiệm trong việc điều hành xử lý công việc theo sự phân công. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra và làm việc trực tiếp với các ngành và địa phương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2012; đồng thời làm việc với các Bộ, ngành liên quan ở Trung ương để tranh thủ hỗ trợ về cơ chế, nguồn vốn, thúc đẩy tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
 
Duy trì và tổ chức tốt các phiên họp thường kỳ UBND tỉnh; 6 tháng đầu năm 2012 đã tổ chức 6 phiên họp thường kỳ để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế xã hội hằng tháng, quý, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cho công tác tháng, quý đến. Đã tổ chức 11 phiên họp khác của UBND tỉnh để thông qua các đề án, văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình công tác, Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2012. Việc chuẩn bị nội dung tài liệu phục vụ họp ngày càng tốt hơn. Sau cuộc họp, hội nghị UBND tỉnh đều có thông báo kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.
 
Mối quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể tỉnh được duy trì tốt, hiệu quả hơn.
 
Thực hiện chương trình công tác, trong 6 tháng đầu năm UBND tỉnh đã thông qua 14 đề án, báo cáo trình tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8, 9 và kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (khóa VIII); ban hành 10 văn bản QPPL (9 QĐ, 1 CT).
 
* Đánh giá chung
 
Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012, gặp không ít khó khăn do tác động của tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước, đồng thời chịu tác động của yếu tố bất lợi về thời tiết, dịch bệnh…ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống nhân dân; nhưng với sự tập trung cao độ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự chỉ đạo, điều hành đồng bộ và quyết liệt của UBND tỉnh và các cấp chính quyền, sự đóng góp tích cực của doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2012 đạt nhiều kết quả nhất định đã góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ, cụ thể là: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 5.770 tỷ đồng (giá 1994), tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2011 (cùng kỳ 2011 tăng 11,5%), cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp-xây dựng và dịch vụ. Giá cả, thị trường cơ bản ổn định. Vụ Đông Xuân được mùa nhất từ trước đến nay; sản xuất công nghiệp có tăng, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định) ước đạt 6.559 tỷ đồng, tăng 17,7% so với 6 tháng đầu năm 2011; kim ngạch xuất khẩu đạt 227 triệu USD tăng 66,1% so với 6 tháng đầu năm 2011; lãi suất cho vay tiếp tục giảm.
 
Văn hóa xã hội có tiến bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai thực hiện tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân đợt 1/2012. Công tác đảm bảo an toàn giao thông được tăng cường, tai nạn giao thông từng bước được kiềm chế, giảm về số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ.
 
Trong công tác chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh đã tuân thủ pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế đã đề ra; đảm bảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh; hiệu lực và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh ngày càng được nâng cao. Bên cạnh việc chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo xử lý có hiệu quả những vấn đề đột xuất, phát sinh.
 
 Tuy nhiên trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012 của UBND tỉnh vẫn còn nhữngtồn tại cần khắc phục, đó là:
- Một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đạt còn thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2011: Tốc độ tăng trưởng (GDP) thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011; thu ngân sách nhà nước đạt 31% so với dự toán, bằng 79% so với cùng kỳ; vốn đầu tư xã hội đạt 35,3% kế hoạch năm và bằng 91,3% so với cùng kỳ 2011…
- Những vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư vẫn chưa giải quyết dứt điểm, nhiều việc tồn tại kéo dài, làm chậm tiến độ thực hiện các dự án và tiến độ giải ngân nguồn vốn. Việc hoàn vốn tạm ứng các năm trước không đảm bảo thời gian quy định, gây khó khăn cho việc đầu tư các dự án khác.
- Việc khai thác lâm, khoáng sản trái phép còn xảy ra, diễn biến phức tạp ở một số địa phương.
- Vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, nước thải ở khu vực nông thôn, các khu cụm công nghiệp, làng nghề còn nhiều bức xúc.
- Công tác quy hoạch, phê duyệt các đề án xây dựng xã nông thôn mới tại các địa phương còn chậm, tỷ lệ đạt thấp.
- Tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp vẫn còn xảy ra.
- Việc phối hợp xử lý giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đầu tư, đất đai, nhà ở…giữa các ngành, địa phương còn chậm, thiếu đồng bộ.
- Việc xây dựng và trình các đề án, các văn bản QPPL đã đề ra trong chương trình công tác năm 2012 còn chậm, trong 6 tháng đầu năm còn tồn đọng 4 đề án chưa trình UBND tỉnh thông qua.
 
Nguyên nhân của những tồn tại
Nguyên nhân khách quan:
- Do tác động của khủng hoảng nền kinh tế thế giới và tình hình khó khăn chung của cả nước nên sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ, xuất khẩu, thu ngân sách, thu hút đầu tư, huy động vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Sản phẩm làm ra tiêu thụ chậm, tồn kho nhiều, một số cơ sở sản xuất cầm chừng hoặc phải ngưng sản xuất.
- Một số chủ trương, cơ chế, chính sách của Chính phủ, các Bộ, ngành có thay đổi nên phải có thời gian điều chỉnh, bổ sung ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện. Việc phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn Trái phiếu chính phủ, chương trình mục tiêu… còn chậm, việc giải ngân vốn gặp khó khăn.
- Nhu cầu vốn cho các công trình trọng điểm, cấp bách của tỉnh lớn nhưng nguồn lực đầu tư của Trung ương, của tỉnh còn hạn chế, không đáp ứng tiến độ thực hiện theo kế hoạch.
 
Nguyên nhân chủ quan:
- Việc chỉ đạo điều hành, phối hợp của các cấp chính quyền và các ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở có lúc, có nơi chưa thật sự đồng bộ, quyết liệt và sâu sát; nhiều chủ trương triển khai chậm, hiệu quả thấp. Xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền để tham mưu UBND tỉnh có lúc còn chậm, thiếu chặt chẽ, thiếu chủ động trong đề xuất, xử lý, còn tình trạng đùn đẩy lên cấp trên.
 
 - Một số ngành vẫn chưa thể hiện hết vai trò quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền, chưa mạnh dạn đề xuất tham mưu UBND tỉnh những cơ chế, chính sách có tính đột phá về phát triển KTXH thuộc phạm vi ngành phụ trách.
 
Việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh sau các kỳ họp, các đề án UBND tỉnh đã thông qua chưa kịp thời; việc thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt một số đề án, dự án đầu tư còn chậm. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa nghiêm, báo cáo chậm, thông tin không đầy đủ vẫn chưa khắc phục được.
 
            - Công tác cải cách hành chính có tiến bộ, nhưng việc phối hợp xử lý giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đầu tư, đất đai, nhà ở… giữa các ngành, địa phương còn chậm, thiếu đồng bộ, có nơi còn gây khó khăn cho công dân, doanh nghiệp.
- Công tác quản lý địa bàn, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, hiện trạng có nơi thiếu chặt chẽ, thông tin chậm; công tác tuyên truyền vận động, giải thích, giải quyết vụ việc có nơi làm chưa tốt, các sự vụ xảy ra tại địa phương xử lý không kịp thời, dứt điểm nên để xảy ra tình trạng tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.
 
- Các ngành và địa phương chưa phát huy hết thẩm quyền đã được phân công, phân cấp, hiệu quả chưa cao.
 -Việc chuẩn bị các đề án, văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh có tiến bộ, nhưng việc phối hợp giữa các ngành còn thiếu chặt chẽ, không đảm bảo quy trình, chậm tiến độ theo kế hoạch đề ra; một vài trường hợp cơ quan chức năng đã thẩm định nhưng vẫn còn sai sót, không đúng thẩm quyền ban hành.
 
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012
 
Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2012 đã đề ra, trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2012, các cấp, các ngành cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
 
1. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2012.
 
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 11/NQ-CP, Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 1792/CT-TTg và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2012 và Chương trình công tác năm 2012 của UBND tỉnh. Các ngành và địa phương rà soát lại nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế đạt được trong 6 tháng đầu năm, xác định nguyên nhân tồn tại, hạn chế đối với những mục tiêu đạt thấp để bổ sung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2012 đã đề ra.
- Tăng cường các biện pháp kiểm soát, ổn định thị trường giá cả. Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hoạt động ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả.
- Tăng cường quản lý về đầu tư, xây dựng cơ bản, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Rà soát lại danh mục đầu tư, điều chuyển vốn hợp lý, ưu tiên tập trung vốn cho các công trình cấp bách nhất, các công trình đã có khối lượng và hoàn thành trong năm 2012 để phát huy hiệu quả sử dụng.
 - Tập trung xử lý những tồn tại, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư ở từng dự án cụ thể. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành khối lượng các hạng mục công trình, công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.
- Đẩy mạnh các biện pháp tận dụng nguồn thu, thu thuế tồn đọng; quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, chống lãng phí, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách năm 2012.
 
2. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới đảm bảo mục tiêu, lộ trình phù hợp, hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
 
- Ngành nông nghiệp và các địa phương tăng cường kiểm tra, chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu 2012 thắng lợi; triển khai các phương án chống hạn, nhiễm mặn, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng, phòng chống dịch bệnh gây hại, đảm bảo cho cây trồng phát triển; chủ động triển khai kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão; chú ý công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi, kiểm soát giết mổ, đảm bảo vệ sinh và môi trường môi trường. Hoàn thành kế hoạch trồng rừng 2012. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chính sách dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 99/2010/NĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hoàn chỉnh Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng kết hợp với lập Quy hoạch phát triển cao su và rà soát Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi đánh bắt xa bờ, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.
 
- Hoàn thành kế hoạch lập quy hoạch và phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; huy động các nguồn lực và sử dụng nguồn vốn hợp lý, có lộ trình cụ thể phù hợp để thực hiện hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới.
 
- Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với nông thôn, miền núi; lồng ghép các chương trình hỗ trợ đầu tư có hiệu quả về hạ tầng kinh tế như giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, dồn điền đổi thửa; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xây dựng thí điểm các cánh đồng mẫu lớn, phát triển sản xuất theo hướng chuyên canh hàng hóa, định hướng đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao mức sống của người dân, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở cao để chủ động phương án di dời dân đến nơi an toàn trong mùa mưa bão.
 
3. Tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực văn hóa-xã hội
           
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội tạo sự đồng thuận của nhân dân, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 
- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm trong 6 tháng cuối năm, nhất là tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012), quan tâm chăm lo đến các đối tượng chính sách, người có công. Phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Bác Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2012).
 
- Triển khai nhiệm vụ  năm học mới 2012-2013. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác dân số, gia đình và chăm sóc trẻ em, các đối tượng xã hội.
 
- Đẩy mạnh các hoạt động khoa học và công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.
 
- Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; các biện pháp giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.
 
4. Giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại
 
- Tăng cường xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân. Tăng cường các giải pháp ngăn ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt II/2012, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Hoàn thành công tác diễn tập phòng thủ theo kế hoạch.
 
- Tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; quản lý bảo vệ rừng; kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông 2012”, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.
 
- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện tốt các hoạt động kiểm soát, đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động theo cơ chế “1 cửa”, “1 cửa liên thông” tại các địa phương, đơn vị.
 
- Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; rà soát giải quyết trả lời dứt điểm các trường hợp tồn đọng; xử lý ngay những vụ việc tại cơ sở, không để khiếu kiện vượt cấp.  Thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch; tăng cường công tác giáo dục pháp luật, đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.
 
- Triển khai thực hiện tốt nội dung Biên bản hội nghị thường niên cấp cao giữa 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông năm 2012. Tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác kinh tế với các đối tác nước ngoài theo chủ trương của Đảng, Nhà nước ta. Tổ chức các hoạt động Năm Đoàn kết hữu nghị Việt-Lào, Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc.
 
5. Xây dựng kế hoạch phát triển KTXH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Chuẩn bị tốt các nội dung trình hội nghị Tỉnh ủy và các kỳ họp thứ 5, 6 HĐND tỉnh (khóa VIII).
 
 Trên cơ sở thực hiện kế hoạch năm 2012, nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2015, các cấp, các ngành chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thực hiện kế hoạch năm 2013.
 
Trên đây là báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2012 của UBND tỉnh, đề nghị các ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả, báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo ./.
 
Anh Tư
 
(Nguồn: Báo cáo 88/BC-UBND ngày 28/6/2012)                                                  

Lượt xem:  8,565

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa