Đảng ủy khối cơ quan tỉnh: Kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4
Thứ 3, ngày 16/10/2012 | 08:30 AM (GMT +7)
Ngày 15/10, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ mở rộng để báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình của BTV theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Trần Xuân Thọ - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Phan Toản – Bí thư Đảng ủy khối đến dự.

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành, khách quan và xây dựng, quá trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong BTV Đảng ủy khối đã bám sát 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết Trung ương 4. Quá trình kiểm điểm đã làm rõ những ưu, khuyết điểm của tập thể cũng như từng cá nhân. Theo báo cáo kết quả Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình, phê bình của BTV cho thấy, những năm qua, tập thể BTV, cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV, BCH, cấp ủy cơ sở và đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm, có lập trường, quan điểm vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, chưa có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, BTV, Bí thư Đảng ủy khối thực hiện đúng Quy chế làm việc của BCH, BTV Đảng ủy khối và các nguyên tắc của Đảng, thể hiện vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tính kỹ luật, giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác.
 
Toàn cảnh hội nghị
 
Bên cạnh việc ghi nhận những ưu điểm, thành tích đạt được, báo cáo cũng đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV trong thời gian qua, đó là: BTV Đảng ủy khối chưa thật sự đổi mới phương thức lãnh đạo, để xảy ra tình trạng nội bộ mất đoàn kết ở một số đơn vị nhưng chưa có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục thiết thực, hiệu quả; Công tác kiểm tra, giám sát việc tham gia thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ có mặt còn hạn chế, nhất là kiểm tra tổ chức Đảng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa nhiều; Việc định hướng thông tin và dư luận xã hội chưa được thường xuyên, việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị chất lượng chưa cao; Trong lãnh chỉ đạo, các đồng chí Ủy viên BTV đôi lúc còn thiếu quyết đoán, còn nể nang, ngại va chạm, chưa thường xuyên sâu sát cơ sở, có đồng chí chưa phát huy tốt tinh thần trách nhiệm cá nhân, thiếu nhạy bén trong công việc dẫn đến những hạn chế, thiếu sót trong tham mưu, chỉ đạo thực hiện ở lĩnh vực phụ trách.
 
Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, tập thể BTV và từng cá nhân xác định các nhiệm vụ cần làm ngay trong thời gian đến, đó là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của BTV theo hướng sát cơ sở, tăng cường phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các cơ quan, các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy để giải quyết những tồn đọng, vướng mắc ở cơ sở; Tăng cường công tác tư tưởng và giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ; Triển khai hiệu quả, chất lượng, kịp thời và đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; Đồng thời đưa việc tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XI) trở thành nề nếp hằng năm trong Đảng bộ và xây dựng thành tiêu chí trong đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.
 
Cũng tại hội nghị lần này, BTV Đảng ủy khối tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng quý III/2012, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2012 và một số nội dung công việc khác của Đảng bộ.

Linh Chi

Lượt xem:  3,526

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Xem theo ngày :