Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi).
Thứ hai, ngày 18/02/2013 | 02:19 PM (GMT +7)
HĐND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 18/ KH-HĐND về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Luật Đất đai, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đối Luật Đất đai, đồng thời phát huy trách nhiệm của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến của nhân dân, không để các đối tượng xấu, các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 HĐND tỉnh yêu cầu tổ chức thảo luận, lấy ý kiến nhân dân với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân được tham gia sửa đổi Luật Đất đai. Lấy ý kiến rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai, đảm bảo tiến độ chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. Hình thức của việc lấy ý kiến là góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến Thường trực HĐND tỉnh( thông qua Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh) hoặc Tổ giúp việc ( thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường); Đối với các cá nhân gửi ý kiến góp ý bằng văn bản qua đường bưu điện, thư không phải dán tem; Tổ chức hội nghị, hội thảo tại các huyện, thành phố; …

Các đối tượng góp ý dự thảo là Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội- nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác, các doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,178

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa