Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2013
Thứ 3, ngày 26/02/2013 | 09:54 AM (GMT +7)
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2013 triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí là 1 tỷ đồng vừa được UBND tỉnh kí quyết định phê duyệt.

Theo đó, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đạt chất lượng, hiệu quả.

Thùy Dung

Lượt xem:  1,821

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa