THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
Tập trung hoàn thành 15 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 18/02/2019

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa yêu cầu các chủ đầu tư 15 công trình trong danh mục dự án đầu tư chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ (2020-2025) khẩn trương xây dựng kế hoạch lập các thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng quy định để triển khai thực hiện hoàn thành công trình trước ngày 30/9/2020.

Ban hành kế hoạch triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 15/02/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh.

Ban hành Quy định thực hiện sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh 14/02/2019

Quy định thực hiện sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ký quyết định ban hành.

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại 12 đơn vị 14/02/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 đối với 12 đơn vị.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 13/02/2019

Để thực hiện Công điện số 160/CĐ-TTg ngày 11/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, UBND tỉnh vừa có công văn gửi các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo một số nội dung.

Hơn 107 tỷ đồng thực hiện 8 nhiệm vụ trong năm 2019 13/02/2019

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa quyết định chuyển hơn 107 tỷ đồng từ nguồn kinh phí năm 2018 sang năm 2019 để tiếp tục thực hiện 8 nhiệm vụ trong năm 2019.

Ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu 12/02/2019

UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu.

Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh 12/02/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh 12/02/2019

UBND tỉnh vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích 28/01/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 265/QĐ-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh.

.