DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ
Công bố thông tin (đợt 4) về dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đăk Lăk. – Tiểu dự án phát triển thành phố Tam Kỳ do ADB tài trợ. 07/11/2018

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục công bố các thông tin về dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đăk Lăk. – Tiểu dự án phát triển thành phố Tam Kỳ do ADB tài trợ như sau:

DỰ ÁN SẢN XUẤT LINH KIỆN, PHỤ TÙNG CƠ KHÍ CHO MÁY ĐỘNG LỰC, MÁY NÔNG NGHIỆP 30/05/2018

1. Tên dự án: DỰ ÁN SẢN XUẤT LINH KIỆN, PHỤ TÙNG CƠ KHÍ CHO MÁY ĐỘNG LỰC, MÁY NÔNG NGHIỆP

KHU ĐÔ THỊ - DU LỊCH SINH THÁI VEN SÔNG CỔ CÒ, HUYỆN ĐIỆN BÀN 30/05/2018

1. Tên dự án: KHU ĐÔ THỊ - DU LỊCH SINH THÁI VEN SÔNG CỔ CÒ, HUYỆN ĐIỆN BÀN

KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG, SINH THÁI DÃ NGOẠI, THỂ THAO TÂY BÀ NÀ 30/05/2018

1. Tên dự án: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG, SINH THÁI DÃ NGOẠI, THỂ THAO TÂY BÀ NÀ.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN (R&D) GIỐNG CÂY TRỒNG, CON VẬT NUÔI KỸ THUẬT CAO 30/05/2018

1. Tên dự án: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN (R&D) GIỐNG CÂY TRỒNG, CON VẬT NUÔI KỸ THUẬT CAO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGHỀ CHU LAI 30/05/2018

1. Tên dự án: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGHỀ CHU LAI

KHU DU LỊCH BIỂN TAM THANH, T.P TAM KỲ 30/05/2018

1. Tên dự án: KHU DU LỊCH BIỂN TAM THANH, T.P TAM KỲ

KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN NAM HỘI AN 30/05/2018

1. Tên dự án: KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN NAM HỘI AN

TRUNG TÂM TƠ LỤA MÃ CHÂU QUẢNG NAM 30/05/2018

1. Tên dự án: TRUNG TÂM TƠ LỤA MÃ CHÂU QUẢNG NAM

NHÀ MÁY SẢN XUẤT KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG VẬT LIỆU COMPOSITE 30/05/2018

1. Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG VẬT LIỆU COMPOSITE

Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :