CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bắc Trà My 21/05/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 1335/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bắc Trà My.

Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 13/05/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1242/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Ban hành Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phước Sơn 12/05/2020

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phước Sơn vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1243 /QĐ-UBND với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hiệp Đức 12/05/2020

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hiệp Đức tại Quyết định số 1240 /QĐ-UBND.

Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng một số khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 08/05/2020

Theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND, UBND tỉnh phê duyệt bổ sung một số nội dung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng một số khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Duy Xuyên giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045 08/05/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 1230 /QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Duy Xuyên giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tây Giang 06/05/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1195 /QĐ-UBND, ngày 27 tháng 4 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tây Giang.

Điều chuyển kế hoạch vốn để thực hiện việc giải phóng mặt bằng dự án đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai 28/04/2020

UBND vừa ban hành Quyết định 1171/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 4 năm 2020 về việc điều chuyển kế hoạch vốn của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho UBND huyện Núi Thành để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đại Lộc 22/04/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1090 /QĐ-UBND, ngày 15 tháng 4 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đại Lộc.

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025 20/04/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1100 /QĐ-UBND, ngày 16 tháng 4 năm 2020 về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025.

Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :