CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH
Phê duyệt kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Tiên Phước 21/07/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1915 /QĐ-UBND , ngày 20 tháng 7 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Tiên Phước.

Bổ sung Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh 09/07/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1771 /QĐ-UBND bổ sung Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trà My 01/07/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1720/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 26 tháng 6 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trà My giai đoạn đến năm 2030.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Ninh 09/06/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1538 /QĐ-UBND, ngày 08 tháng 6 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Ninh.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thăng Bình 03/06/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1486 /QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thăng Bình.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tam Kỳ 29/05/2020

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tam Kỳ vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1427 /QĐ-UBND.

Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch Khu đô thị Đông Dương tại thị xã Điện Bàn 27/05/2020

UBND tỉnh vừa có quyết định 1317 /QĐ-UBND, ngày 19 tháng 5 năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Đông Dương tại các phường Điện Ngọc và Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Giang 26/05/2020

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Giang vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1367/QĐ-UBND.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bắc Trà My 21/05/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 1335/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bắc Trà My.

Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 13/05/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1242/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Xem theo ngày :