CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH
Lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Chu Lai 14/10/2019

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu đô thị Chu Lai, Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Thành lập Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 12/08/2019

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 9/8/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Quy hoạch 09/05/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7/5/2019.

Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Quảng Nam 08/05/2019

Ngày 3/5, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 16/2019/TT-BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam.

Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hội An giai đoạn đến 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 09/04/2019

UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hội An giai đoạn đến 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, tại có Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 1/4/2019.

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 09/01/2019

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2030 với quy mô 92 cụm công nghiệp, có tổng diện tích hơn 2.613 ha, vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3924 /QĐ-UBND ngày 28/12/2018.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai đến 2035, tầm nhìn đến 2050 17/12/2018

Ngày 13/12, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam) đến 2035, tầm nhìn đến 2050 tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg.

Cập nhật, bổ sung quy hoạch chung khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến TP.Hội An 14/11/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3386 /QĐ-UBND ngày 08/11/2018 về cập nhật, bổ sung một số nội dung theo hồ sơ Quy hoạch chung khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 20/02/2013 và các nội dung đã cập nhật, bổ sung một số quy định quản lý xây dựng theo hồ sơ Quy hoạch chung khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An tại Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 19/01/2017.

Lập Quy hoạch phát triển cảng biển Chu Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 02/11/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3120/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập Quy hoạch phát triển cảng biển Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Nam Phước giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 24/10/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3122/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Nam Phước giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :