LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN
Đề xuất mới về cấp số định danh cá nhân cho công dân 10/08/2020

Bộ Công an cho biết, việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP về thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp số định danh cá nhân cho công dân để phù hợp với phương thức quản lý cư trú mới là cần thiết.

Góp ý dự thảo Đề án Phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 20/07/2020

Sở GD&ĐT vừa có Công văn số 1182/SGDĐT-GDTH gửi các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương về việc góp ý dự thảo Đề án Phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025.

Góp ý Dự thảo Kế hoạch xây dựng “Trường học hạnh phúc” tại các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh 13/07/2020

Thực hiện chủ trương của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về xây dựng môi trường học tập hạnh phúc” tại Lễ phát động “Triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc” ngày 22/4/2019, Sở GD&ĐT Quảng Nam phát động toàn ngành xây dựng “Trường học hạnh phúc”; lập dự thảo Kế hoạch xây dựng “Trường học hạnh phúc” tại các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành.

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh 13/07/2020

Căn cứ chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh về tăng cường khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử; Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo Quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Để hoàn thiện quy chế trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo.

Đề xuất giảm 30% thuế TNDN đối với một số doanh nghiệp 09/07/2020

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Theo đó, giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Bộ Công an đề xuất Khu công nghiệp 50 ha trở lên phải thành lập đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành 07/07/2020

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Đề xuất giảm 10-30% phí sử dụng đường bộ cho ô tô kinh doanh vận tải 29/06/2020

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ.

Đề xuất quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới 24/06/2020

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới.

Lấy ý kiến nhân dân về Đề án bổ sung Qũy tên đường và đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số đường tại địa phương 22/06/2020

Sở VH,TT&DL vừa ban hành thông báo lấy ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo Đề án bổ sung Qũy tên đường năm 2020 và Đề án đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số đường tại thành phố Hội An, thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên), thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) và thị trấn Prao (huyện Đông Giang).

Đề xuất quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo 15/06/2020

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến góp ý.