uct
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN
Sửa đổi, bổ sung điều kiện điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp 19/07/2019

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp đang được Bộ Công Thương soạn thảo. Bộ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động 19/07/2019

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc vừa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội soạn thảo.

Đề xuất về quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân 18/07/2019

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.

Đề xuất miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ 17/07/2019

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó quy định rõ về miễn, giảm thuế.

Đề xuất Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng 17/07/2019

Thông tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo.

Đề xuất thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống quá cảnh ASEAN 15/07/2019

Thông tư quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống quá cảnh ASEAN đang được Bộ Tài chính soạn thảo và đang lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Đề xuất quy định về sản xuất và đăng ký lưu hành thuốc gia công tại Việt Nam 12/07/2019

Bộ Y tế đang dự thảo quy định về sản xuất và đăng ký lưu hành thuốc gia công tại Việt Nam. Dự thảo này đang được lấy ý kiến góp ý tại Cổng của Bộ Y tế.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng (sửa đổi) 10/07/2019

Sáng ngày 09/7, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng (sửa đổi). Đồng chí Phan Thái Bình – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Đề xuất mới về phí và lệ phí thuộc quyền quyết định của HĐND tỉnh 10/07/2019

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về danh mục, nguyên tắc xác định mức thu, căn cứ xác định mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh).

Hướng dẫn tiêu chuẩn, tuyển dụng cán bộ công chức cấp xã 09/07/2019

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Xem theo ngày :