LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN
Đề xuất lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động 08/05/2020

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu.

Đề xuất định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2021 27/04/2020

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021.

Hướng dẫn cách tính lương, phụ cấp từ ngày 1/7/2020 27/04/2020

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Lấy ý kiến thẩm định các đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc, Quế Sơn và Phước Sơn 13/04/2020

Sở Xây dựng vừa có văn bản số 497 /SXD-PQH gửi các Sở, ngành liên quan về việc lấy ý kiến thẩm định các đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc, Quế Sơn và Phước Sơn.

Đề xuất mới về tự chủ sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước 13/04/2020

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước thay thế Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP.

Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm lên tới 30 tỷ/dự án 08/04/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. Trong đó, Bộ này đề xuất hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm lên tới 30 tỷ/dự án.

Đề xuất bổ sung 5 trường hợp được miễn lệ phí môn bài 07/04/2020

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài. Trong đó dự thảo này đề xuất bổ sung quy định về miễn lệ phí môn bài.

Đề xuất tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 30/03/2020

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025.

Đề xuất mới về chế độ cử tuyển đối với HSSV dân tộc thiểu số 16/03/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số nhằm giải quyết những hạn chế, bất cập hiện nay.

Đề xuất mới về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 12/03/2020

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn.