LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN
Đề xuất chính sách đặc thù trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số 18/09/2019

Ủy ban Dân tộc đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về chính sách đặc thù trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số.

Hướng dẫn hoạt động thanh toán, chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa 16/09/2019

Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động thanh toán, chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa đang được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản.

Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh 13/09/2019

Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội soạn thảo lấy ý kiến góp ý.

Đề xuất quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 11/09/2019

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Hướng dẫn một số quy định về hoạt động chăn nuôi 10/09/2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo lấy ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về hoạt động chăn nuôi.

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm 05/09/2019

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm để góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đề xuất quy định sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử 05/09/2019

Dự thảo Thông tư quy định sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử đang được Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến góp ý.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm 04/09/2019

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 3 Nghị định bao gồm: Nghị định số 73/2016/NĐ-CP; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP và Nghị định số 48/2018/NĐ-CP về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Phạt tiền 400 triệu đồng đối với hành vi gây thiệt hại đến hệ sinh thái tự nhiên trong khu bảo tồn 03/09/2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến góp ý dự Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong đó, Bộ này đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm các quy định về bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên.

Đến năm 2030, phấn đấu quy mô tuyển sinh đạt 6,3 triệu người mỗi năm 30/08/2019

Đó là một trong những mục tiêu của Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 đang được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lấy ý kiến góp ý hoàn thiện.

Xem theo ngày :