LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN
Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2019 22/03/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2019.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet 22/03/2019

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Đề xuất 2 phương án trợ cấp người có công 21/03/2019

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công. Trong đó, Bộ đề xuất 2 phương án quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi dành cho đối tượng này.

Đề xuất chế độ cử tuyển đại học trong trường Quân đội 15/03/2019

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội; trong đó, quy định cụ thể về tuyển sinh theo chế độ cử tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dự bị đại học.

Đề xuất hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư 14/03/2019

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

Đề xuất sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực giống cây trồng, kiểm dịch thực vật, thú y 12/03/2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Đề xuất Dịch tả lợn Châu Phi vào Danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch 04/03/2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. Trong đó, Bộ đề xuất đưa bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch.

Đề xuất chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND xuất ngũ 27/02/2019

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân; trong đó, quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ.

Góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 25/02/2019

Sở Nội vụ vừa có công văn 319/SNV-BTĐKT ngày 18/2/2019 gửi các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể tỉnh và các Trường Đại học, Cao đẳng thuộc tỉnh về việc góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đề xuất quy định về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu 22/02/2019

Bộ Công an dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.

Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :
.