LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN
Đề xuất về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 – 2021 16/01/2019

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 – 2021.

Ban hành danh mục thông tin cung cấp theo yêu cầu của công dân 15/01/2019

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa quyết định ban hành Danh mục thông tin công khai và Danh mục thông tin cung cấp theo yêu cầu của công dân.

Không đúng yêu cầu của vị trí việc làm, công chức không được thi nâng ngạch 15/01/2019

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Dự thảo Thông tư quy định quản lý an toàn đập, hồ thủy điện. 08/01/2019

Bộ Công Thương vừa xây dựng xong dự thảo Thông tư Quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thay thế Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07 năm 10 năm 2010. Để hoàn thiện Thông tư, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Đề xuất ngân sách hỗ trợ hộ thoát nghèo không quá 3 năm 07/01/2019

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Đề xuất về sử dụng kinh phí thu hồi, quay vòng khi thực hiện các dự án giảm nghèo 07/01/2019

Bộ Tài chính vừa dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Đề xuất chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh 24/12/2018

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

Đề xuất mới về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 21/12/2018

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Triển khai lựa chọn nhà thầu cho Dự án hệ thống thông tin địa lý (GIS) ngành NN&PTNT 30/11/2018

UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Dự án hệ thống thông tin địa lý (GIS) ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; cụ thể như sau:

Đề xuất quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong CAND 30/11/2018

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.

Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :
.