BÁO CÁO THỐNG KÊ
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 9 năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV năm 2019 04/10/2019

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 9 năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV năm 2019

Tình hình KT-XH tháng 8, 8 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019 10/09/2019

Tình hình KT-XH tháng 8, 8 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 08/08/2019

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tình hình KT-XH tháng 5; 5 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2019 01/07/2019

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 5; 5 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2019

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 4,4 tháng đầu năm 2019 07/05/2019

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 4,4 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2019

Tình hình KT-XH tháng 3, quý I/2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2019 08/04/2019

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 3, quý I/2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2019

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 2; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3/2019 08/03/2019

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 2; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3/2019

Báo cáo tình hình KT-XH tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2019 25/02/2019

Tình hình KT-XH tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2019

Thông báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 11/01/2019

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019.

Tình hình KT-XH tháng 10, 10 tháng năm 2018; nhiệm vụ công tác trọng tâm 2 tháng cuối năm 2018 06/11/2018

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tình hình KT-XH tháng 10, 10 tháng năm 2018; nhiệm vụ công tác trọng tâm 2 tháng cuối năm 2018.

Các bài viết khác