HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Giảm thuế suất nhập khẩu thông thường đối với mặt hàng dầu mỏ thô 18/09/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2019.

Hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 06/09/2019

Thông tư số 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được Bộ Tài Chính ban hành. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2019.

Quy định về nội dung và mức chi phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 13/08/2019

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2019/TT-BTC quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Cắt giảm một số thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh mua, bán vàng 13/08/2019

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 12/08/2019

Thông tư số 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/9/2019.

Ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô 09/08/2019

Thông tư 37/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ đã được Bộ Tài chính ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 9/8/2019.

Danh nghiệp nhà nước phải thực hiện đúng quy định về công bố thông tin 02/07/2019

Chính phủ vừa có công văn gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước về thực hiện đúng quy định về công bố thông tin.

Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập 01/07/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Quy định 3 đối tượng không được làm đại lý xổ số điện toán 27/06/2019

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán, trong đó có quy định cụ thể về 3 đối tượng là các tổ chức, cá nhân không được làm đại lý xổ số tự chọn số điện toán. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 26/06/2019

Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định có hiệu lực từ ngày 16/8/2019.

Xem theo ngày :