HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 16/10/2019

Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 với 6 nhóm giải pháp trọng tâm vừa được Thủ tường Chính phủ phê duyệt.

Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 30/09/2019

Thông tư 16/2019/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 vừa được Bộ Công Thương ban hành. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02/11/2019 đến ngày 31/12/2019.

Đẩy mạnh quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN 24/09/2019

Nghị quyết số 73/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sửdụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vừa được Chính phủ ban hành.

Giảm thuế suất nhập khẩu thông thường đối với mặt hàng dầu mỏ thô 18/09/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2019.

Hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 06/09/2019

Thông tư số 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được Bộ Tài Chính ban hành. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2019.

Quy định về nội dung và mức chi phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 13/08/2019

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2019/TT-BTC quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Cắt giảm một số thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh mua, bán vàng 13/08/2019

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 12/08/2019

Thông tư số 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/9/2019.

Ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô 09/08/2019

Thông tư 37/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ đã được Bộ Tài chính ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 9/8/2019.

Danh nghiệp nhà nước phải thực hiện đúng quy định về công bố thông tin 02/07/2019

Chính phủ vừa có công văn gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước về thực hiện đúng quy định về công bố thông tin.

Xem theo ngày :