Quy hoạch định hướng phát triển tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2025
Thứ hai, ngày 07/01/2013 | 10:45 PM (GMT +7)
Chiều 7.1, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý về Quy hoạch định hướng phát triển tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2025 dưới sự chủ trì của Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh và Tiến sĩ Trần Du Lịch - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng nhóm tư vấn phát triển các tỉnh miền Trung.

Tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Quang - Giám đốc UN-Habitat Việt Nam đã trình bày về Nội dung Quy hoạch định hướng phát triển tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Mục tiêu của qui hoạch định hướng phát triển tỉnh là xây dựng được một chiến lược phát triển với tầm nhìn rõ ràng cho chính quyền và người dân, cân đối hài hòa các mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. Nhiệm vụ chính của qui hoạch định hướng phát triển tỉnh Quảng Nam là đưa ra một khuôn khổ phát triển đa chiều với sự hỗ trợ sâu rộng của các bên liên quan, cải thiện việc điều hành và quản lý đô thị, tăng trưởng kinh tế bền vững, xóa đói giảm nghèo và cải thiện môi trường đô thị. Hướng đến mục tiêu phát triển tổng thể đến năm 2020 là duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, tăng trưởng GDP hằng năm trung bình 10%.

 

                    Toàn cảnh hội thảo                    
 
Trong dự thảo báo cáo Qui hoạch đã đưa ra Bản phân tích SWOT nhằm xác định vị thế cũng như định hướng quản lý sự phát triển của tỉnh thông qua các phân tích về bối cảnh bên trong, bên ngoài, cũng như những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của tỉnh. Dựa trên bản phân tích SWOT và các đánh giá chuyên đề, 10 vấn đề đã được tổng hợp nhằm xác định định hướng, chiến lược và giải pháp cho chiến lược phát triển của tỉnh, đó là: Giảm nghèo bền vững cho khu vực miền núi và nông thôn vùng phía Tây của tỉnh; Huy động vốn phát triển kinh tế địa phương toàn tỉnh một cách có hiệu quả; Phát triển nguồn nhân lực để tăng sức cạnh tranh của Quảng Nam; Tạo mối liên kết nông thôn – thành thị và hội nhập vùng vì sự phát triển công bằng; Quản lý phúc lợi xã hội tập trung vào chất lượng khi phân chia cho nhiều đối tượng vùng phía Tây và nông thôn; Phát triển cơ sở hạ tầng mang đến cơ hội phát triển cân đối vùng phía Tây và thành thị; Quản lý hoạt động các ngành chủ chốt làm ô nhiễm các nguồn tài nguyên môi trường vùng Đông, Tây; Thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu trong phát triển kinh tế xã hội; Ưu tiên phát triển hạ tầng để liên kết 2 miền Đông Tây, rút ngắn khoảng cách về đầu tư và tạo điều kiện hơn trong việc tiếp cận thị trường; Phát triển và quản lý du lịch bền vững tại Hội An, Cù Lao Chàm, Mỹ Sơn.

Nội dung Qui hoạch cũng đã đưa ra các giải pháp chiến lược và kế hoạch hành động đặt ra cho quy hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam tập trung vào việc tái cơ cấu các cụm ngành chủ chốt; phát triển du lịch bền vững bằng cách thúc đẩy liên kết đô thị, nông thôn và liên kết vùng; Xây dựng cơ sở hạ tầng hướng đến phát triển hiệu quả và toàn diện; Lồng ghép quản lý môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Phát triển nông nghiệp nông thôn, kết nối vùng miền và kết nối đô thị nông thôn; Phát triển văn hóa xã hội, tạo động lực cho sự phát triển, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Thùy Dung

Lượt xem:  2,753

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa