chung cư hh4 linh đàm chung cư hh3 linh đàm Chung cư ct3 tây nam linh đàm Chung cư hh4 linh đàm thuốc giảm cân sữa ong chúa nhau thai cừu
Cuc Thue Quang Nam
Thông báo nâng cấp Phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN 08/04/2013

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp/Tổ chức/Cá nhân Để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã nâng cấp phần mềm QTTNCN phiên bản 3.0.3, tuy nhiên trong quá trình sử dụng ứng dụng, phát sinh một số lỗi nên ngày 04/04/2013 Tổng cục Thuế thực hiện nâng cấp lên phiên bản 3.0.4 để sửa 02 lỗi như sau: