THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
Ban hành kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 24/09/2020

Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 126/KH-BCĐ ngày 18/9/2020 về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Nam năm 2020.

Phân loại 1.219 thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 23/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2603/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2020 về việc phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 23/09/2020

UBND tỉnh ban hành công văn số 5518/UBND-KTN ngày 21/9/2020 yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, cần tập trung thực hiện các nội dung sau đây:

UBND tỉnh chỉ đạo cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020 23/09/2020

UBND tỉnh ban hành công văn số 5749/UBND-KSTTHC ngày 18/9/2020 chỉ đạo các đơn vị, địa phương cùng Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh cung cấp DVC trực tuyến mức độ 4, triển khai một số công việc tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia.

Thành lập BTC Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ XIV, năm 2021 22/09/2020

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV, năm 2021 vừa được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 2591/QĐ-UBND.

Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Quảng Nam 22/09/2020

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Quảng Nam

Tăng cường công tác phối hợp tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 21/09/2020

UBND tỉnh vừa có công văn 5492/UBND-TD ngày 18/9/2020 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phối hợp tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Khắc phục hậu quả mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 21/09/2020

Ngày 20/9, UBND tỉnh ban hành công văn 5500/UBND-KTN yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố khắc phục hậu quả mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5.

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ động ứng phó Bão số 5 và tình hình mưa lũ 17/09/2020

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công điện yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ nhằm chủ động ứng phó với bão số 5 và tình hình mưa lũ.

Chủ động ứng phó bão số 5 17/09/2020

Nhằm chủ động ứng phó kịp thời với cơn bão số 5 (Noul), ngày 16/9, UBND tỉnh có Công văn 5433/UBND-KTN yêu cầu các ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ sau:

Xem theo ngày :