ĐẤU THẦU, ĐẤU GIÁ, MUA SẮM CÔNG
Tiên Phước: Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản 20/03/2019

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Tiên Phước vừa có thông báo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung đối với hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Công văn số 06/TNMT ngày 30/01/2019 của Phòng Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện Tiên Phước như sau:

Danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại huyện Hiệp Đức 11/03/2019

UBND huyện Hiệp Đức vừa có thông báo số 84/UBND, công bố danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXDTT tại Bến Phà (cũ) thôn 1, xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức.

Thông báo đấu giá khai thác khoáng sản tại Thôn Tà Ul, xã Chà Val, huyện Nam Giang 19/02/2019

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Giang thông báo tổ chức đấu giá đối với các khu vực khoáng sản tại Thôn Tà Ul, xã Chà Val, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Gần 8,4 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam 14/02/2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, với tổng trị giá gói thầu gần 8,4 tỷ đồng.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng hệ thống email công vụ toàn tỉnh 13/02/2019

UBND tỉnh vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Xây dựng hệ thống email công vụ toàn tỉnh, với tổng kinh phí gói thầu hơn 114 triệu đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Gần 123 tỷ đồng xây dựng Cầu Nông Sơn và đường dẫn vào cầu (giai đoạn 1) 13/02/2019

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Nông Sơn và đường nối từ cầu Nông Sơn đến đường Trường Sơn Đông, hạng mục: Cầu Nông Sơn và đường dẫn vào cầu (giai đoạn 1) tại Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 24/1/2019.

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại huyện Tiên Phước 31/01/2019

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Tiên Phước thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 03 khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn 12/12/2018

Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Phước Sơn thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại Điểm PS1, Km 34, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, với diện tích 2 ha.

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Hiệp Đức 06/12/2018

Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Hiệp Đức thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi Bến Phà (cũ), thôn 1, xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức.

Xây dựng cơ sở dữ liệu di sản, di tích trên địa bàn tỉnh 23/11/2018

UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu di sản, di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với kinh phí gần 500 triệu đồng.

Xem theo ngày :
.