LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN
Hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy rừng 20/08/2019

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy rừng; chế độ, chính sách trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến góp ý.

Góp ý dự thảo báo cáo thẩm tra thành phố Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới năm 2018 19/08/2019

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo số 4797/UBND-KTN góp ý dự thảo báo cáo thẩm tra thành phố Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới năm 2018.

Đề xuất bổ sung một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư 19/08/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Trong đó, bộ này đề xuất bổ sung một số ngành, nghề được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung về quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 19/08/2019

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ soạn thảo và lấy ý kiến góp ý.

Quy định điều kiện đảm bảo y tế học đường trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp 16/08/2019

Đó là một trong những đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại dự thảo Thông tư quy định về y tế học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thực hiện dân chủ trong tạm giam, tạm giữ của lực lượng Công an nhân dân 15/08/2019

Nhằm xây dựng cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, gây phiền hà, sách nhiễu, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân.

Đề xuất mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước 15/08/2019

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước.

Đề xuất áp dụng định danh và xác thực điện tử trong giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước 14/08/2019

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước.

Đề xuất quy chế sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính 14/08/2019

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động duy trì, cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư đang được Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo và lấy ý kiến của nhân dân tại Cổng thông tin của Bộ.

Sửa đổi, bổ sung về ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô 13/08/2019

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Xem theo ngày :