LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN
Đề xuất giảm 10-30% phí sử dụng đường bộ cho ô tô kinh doanh vận tải 29/06/2020

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ.

Đề xuất quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới 24/06/2020

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới.

Lấy ý kiến nhân dân về Đề án bổ sung Qũy tên đường và đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số đường tại địa phương 22/06/2020

Sở VH,TT&DL vừa ban hành thông báo lấy ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo Đề án bổ sung Qũy tên đường năm 2020 và Đề án đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số đường tại thành phố Hội An, thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên), thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) và thị trấn Prao (huyện Đông Giang).

Đề xuất quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo 15/06/2020

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến góp ý.

Đề xuất giảm mức thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 09/06/2020

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Góp ý dự thảo Điều lệ trường học 28/05/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định về Thương mại điện tử 26/05/2020

Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Thương mại điện tử (TMĐT).

Đề xuất lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động 08/05/2020

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu.

Đề xuất định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2021 27/04/2020

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021.

Hướng dẫn cách tính lương, phụ cấp từ ngày 1/7/2020 27/04/2020

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và hội.