uct
THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của ngành Nội vụ 19/07/2019

Bộ Nội vụ vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ.

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 05 của Thành ủy Tam Kỳ về cải cách hành chính 19/07/2019

UBND TP.Tam Kỳ vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 05 của Thành ủy về cải cách hành chính (CCHC), công bố chỉ số CCHC năm 2018.

Đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam 19/07/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh 19/07/2019

Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh đã ban hành Danh mục 511 TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh (chiếm 40.62% tổng số TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm). Việc giải quyết TTHC ở mức độ 3, 4 được người dân và doanh nghiệp đồng tình và đánh giá cao, đã tạo thuận lợi, giảm thời gian đi lại.

UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đăng ký danh mục TTHC thực hiện theo quy trình bốn bước tại Trung tâm HCC tỉnh 19/07/2019

Vừa qua, UBND tỉnh có công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành rà soát, đăng ký danh mục TTHC thực hiện theo quy trình bốn bước tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Tình hình triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của thành phố Tam Kỳ 19/07/2019

Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của thành phố Tam Kỳ trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Hội thảo "Nghiên cứu xây dựng phần mềm cung cấp dịch vụ hành chính công cấp tỉnh trên cơ sở nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu cấp tỉnh" 09/07/2019

Chiều ngày 05/7, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm CNTT – Truyền thông tổ chức Hội thảo khoa học về đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu xây dựng phần mềm cung cấp dịch vụ hành chính công cấp tỉnh trên cơ sở nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu cấp tỉnh (LGSP).

Giảm tối đa yêu cầu về số lượng, tần suất báo cáo nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí 09/07/2019

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 08/2019/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2019.

Ban hành các tiêu chí, quy định thống nhất trong xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh 09/07/2019

Dự thảo Thông tư ban hành các tiêu chí, quy định thống nhất trong xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo. Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này.

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp 09/07/2019

Ngày 01/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3718/KH-UBND triển khai thực hiện Kế hoạch số 227-KH/TU ngày 09/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.