THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Khẩn trương hoàn thành rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 20/07/2018

UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tư pháp; Văn phòng UBND tỉnh về việc hoàn thành việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018.

Thủ tướng chỉ thị cắt giảm điều kiện kinh doanh 16/07/2018

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

BHXH tỉnh triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính 13/07/2018

BHXH Quảng Nam cho biết, công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực như: giao dịch điện tử trong thu nộp và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết hưởng chế độ ngắn; tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ chuyển phát của Bưu điện.

Hoàn thiện Đề án liên thông các TTHC đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú 12/07/2018

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp lấy ý kiến về Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

Công tác kiểm soát TTHC 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực 11/07/2018

Trong thời gian qua, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác Kiểm soát TTHC và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 11/07/2018

Với sự vào cuộc quyết liệt đối với công tác cải cách hành chính (CCHC), chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 đã có những chuyển biến tích cực và thu được những kết quả khả quan.

Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ TTHC tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư 11/07/2018

Kết quả từ ngày 02/01/2018 đến ngày 28/6/2018 đã tiếp nhận 34.539 hồ sơ. Đã giải quyết 32.141 hồ sơ giao xuống Bộ phận trả kết quả tập trung tại Trung tâm.

Công tác triển khai xây dựng Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh 09/07/2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được triển khai tích cực và đạt được một số kết quả quan trọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường: Đẩy mạnh tham mưu thực hiện các nghị quyết về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy 09/07/2018

Cùng với việc tập trung tham mưu cấp ủy cùng cấp làm tốt công tác sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy cần đẩy mạnh tham mưu cấp ủy thực hiện mạnh mẽ các Nghị quyết Trung ương số 18, 19 (khóa XII) về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy. Đó là yêu cầu mà Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường đặt ra tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của văn phòng cấp ủy chiều 6.7.

Phú Ninh tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017 06/07/2018

UBND huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến.