THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Cắt giảm một số thủ tục khi đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài 21/09/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại.

Thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng ở 10 tỉnh, thành phố 19/09/2018

Chiều 18/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý 19/09/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 19/09/2018

Sáng ngày 18/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì hội nghị.

UBND tỉnh họp nghe báo cáo Đề án sắp xếp, kiện toàn các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh 19/09/2018

UBND tỉnh vừa tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo Đề án sắp xếp, kiện toàn các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì cuộc họp.

Hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ 19/09/2018

Sáng 14/9, Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Phan Việt Cường – Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các sở, ngành địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với huyện Nông Sơn 17/09/2018

Ngày 13/9, tại huyện Nông Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân có chuyến khảo sát và làm việc với lãnh đạo huyện về hoạt động phát triển du lịch, công tác xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức 17/09/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương; thăng hạng viên chức hành chính từ nhân viên lên cán sự, từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên năm 2018.

Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành 17/09/2018

Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2642/QĐ-UBND.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam đi đầu thực hiện tinh gọn bộ máy 17/09/2018

Đến ngày 15/5/2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thành việc giảm số lượng cấp phó theo hướng, phòng có từ 04-07 biên chế: Có trưởng phòng và 01 phó Trưởng phòng; phòng có số lượng từ 08 biên chế trở lên: Có trưởng phòng và không quá 02 phó trưởng phòng. Đối với việc hợp nhất phòng, từ 05 phòng xuống 04 phòng được thực hiện và hoàn thành trong tháng 7/2018: Hợp nhất Phòng Chính sách và Đào tạo cán bộ với Văn phòng Ban, đổi tên thành: Phòng Tổng hợp - Chính sách và Đào tạo.

.