THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 21/11/2018

Văn phòng UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thông tin đường dây nóng cải cách hành chính của thành phố Hội An 21/11/2018

UBND Thành phố đã công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về công tác cải cách hành chính và việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

Triển khai vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII 20/11/2018

UBND tỉnh Quảng Nam vừa xây dựng kế hoạch triển khai vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn; hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Công bố 19 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính 20/11/2018

Ngày 15/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3455/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.

Tăng cường hình thức họp trực tuyến trong cơ quan hành chính nhà nước 14/11/2018

Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg.

Sáp nhập khối phố ở thị trấn Núi Thành: Làm bài bản, nhanh gọn 14/11/2018

Thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành) là địa phương sớm triển khai việc sáp nhập khối phố theo tinh thần Thông tư 09/2017 của Bộ Nội vụ và qua thực tế đã nhận được sự đồng thuận cao từ cán bộ, nhân dân.

Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử 14/11/2018

Theo quy chế của UBND tỉnh, việc quản lý, vận hành, khai thác hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính; cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực.

Mang sự hài lòng đến người dân, doanh nghiệp 14/11/2018

Số lượng hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư Quảng Nam ngày càng gia tăng. Theo thống kê, từ ngày 2.11 đến ngày 8.11, trung tâm này đã giải quyết 1.500/1.572 hồ sơ được tiếp nhận. Trong đó chỉ có 24 hồ sơ trễ hạn (đều có lý do và trả lời cụ thể với người giao dịch), còn 1.476 hồ sơ đều được giải quyết trước và đúng hạn. Số lượng hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến là 220 hồ sơ, chiếm nhiều nhất là Sở Công Thương (84), Giao thông vận tải (83), Kế hoạch - đầu tư (21), Tài Nguyên & môi trường (25)…

Điện Bàn sắp xếp thôn, khối phố: Ghi nhận vướng mắc từ cơ sở 14/11/2018

Thị xã Điện Bàn đang khẩn trương rà soát, sắp xếp lại thôn, khối phố để đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định. Tuy hầu hết nhân dân ủng hộ chủ trương, nhưng vẫn còn những vướng mắc nảy sinh cần giải quyết vẹn toàn.

Tổ chức sắp xếp lại thôn/khối phố: Cử tri đồng thuận cao 14/11/2018

Đến cuối tháng 10.2018, các địa phương đã hoàn thành tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri, đại diện hộ gia đình về việc thực hiện hợp nhất, sáp nhập thôn/khối phố theo chủ trương chung với tỷ lệ thống nhất cao.

.