Chung tay cải cách thủ tục hành chính
Nụ cười nơi công sở 06/02/2017

Bạn nghĩ gì khi một người dân vào liên hệ công tác, cán bộ tay thoăn thoắt trên bàn phím, nói chuyện không nhìn người đối diện, không một nụ cười? Hẳn nhiên nó sẽ gây cho người dân một cảm giác khó chịu, cảm thấy không được tôn trọng. Nụ cười nơi công sở, chuyện tưởng chừng như nhỏ nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong công tác cải cách hành chính.

Hội An bãi bỏ 10 văn bản trên lĩnh vực quản lý đất đai 06/02/2017

TP.Hội An vừa quyết định bãi bỏ 10 văn bản trên lĩnh vực quản lý đất đai do UBND thành phố ban hành trước đây không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

570 hồ sơ giao dịch tại trung tâm hành chính công tuần đầu tiên 06/02/2017

Theo Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh, kết thúc tuần giao dịch đầu tiên từ khi đi vào hoạt động (9.1 đến 13.1), trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 570 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó đã kết quả 36 hồ sơ.

Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh: Từng bước mang đến sự hài lòng 06/02/2017

Vẫn còn một số tồn tại cần sớm khắc phục, nhưng qua nửa tháng đi vào hoạt động, các thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh phần lớn được người dân, doanh nghiệp hài lòng.

Chất lượng nhân lực - ưu tiên hàng đầu 06/02/2017

Nếu Nghị quyết 04 về công tác cán bộ của Tỉnh ủy khóa XX lấy việc đào tạo, bồi dưỡng làm trọng tâm, thì tinh thần Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy khóa XXI xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là khâu đột phá.

Triển khai cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020 16/11/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020.

Quảng Nam: Hơn 6.400 CBCC đăng ký thực hiện tinh giản biên chế 15/11/2016

Xác định việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thời gian qua, cấp ủy các cấp và các ngành, địa phương đã tổ chức rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, tiến hành củng cố, kiện toàn bộ máy bước đầu đạt được một số kết quả.

Thành phố Tam Kỳ tiếp nhận và giải quyết 8.352 hồ sơ trên các lĩnh vực 31/10/2016

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Tam Kỳ trong thời gian qua đã có nhiều cách làm phù hợp trên từng lĩnh vực nhằm cải cách hành chính đem lại sự hài lòng cho người dân.

Thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2016: Đáp ứng yêu cầu phát triển 31/10/2016

Kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính tỉnh năm 2016 nhằm bổ sung một đội ngũ công chức chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Quảng Nam, đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính.

Hướng đến Thành lập Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh: Kiện toàn hệ thống phần mềm 31/10/2016

Việc xây dựng phần mềm phục vụ hoạt động của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh đang được Sở Thông tin - truyền thông tích cực triển khai, đáp ứng yêu cầu đưa trung tâm đi vào hoạt động đúng lịch trình (tháng 1.2017).