Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam
Đề nghị quan tâm chỉ đạo hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam 05/08/2020

Hội Nạn Nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố quan tâm chăm lo xây dựng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của địa phương, thực sự là một tổ chức hội của những người có công với cách mạng, được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ như Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”.

Nghị định Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công cách mạng 15/07/2020

Nghị định Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công cách mạng

120 câu hỏi - đáp về chất độc da cam do mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (phần 7) 29/06/2020

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN LÊN MÔI TRƯỜNG

Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam 08/06/2020

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật 08/06/2020

Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 1/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

17 loại bệnh liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học 02/06/2020

Ngày 30/6/2016, Bộ Y tế và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ, trong nội dung Thông tư liên tịch đã có quy định Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học, gồm:

Phát động Giải báo chí viết về thảm họa da cam tại Việt Nam 27/05/2020

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961- 10/8/2021), sáng 26/5, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC/dioxin) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải báo chí với chủ đề “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam” lần thứ nhất, năm 2020 - 2021.

120 câu hỏi - đáp về chất độc da cam do mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (phần 6) 13/05/2020

Câu 29: Tại sao gọi là các “điểm nóng” về dioxin? Hiện tại có bao nhiêu “điểm nóng” ở Việt Nam?

120 câu hỏi - đáp về chất độc da cam do mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (phần 5) 13/05/2020

Câu 21: Có thể nhận biết được dioxin trong chất da cam không?

120 câu hỏi - đáp về chất độc da cam do mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (phần 4) 13/05/2020

Câu 15: Tại sao thế giới lại cấm sử dụng chất 2,4,5-T? ở Việt Nam có cấm sử dụng không?