GIỚI THIỆU

           Hiện nay, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Quảng Nam hơn 2000 thủ tục hành chính công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Trong đó: có hơn 1000 thủ tục hành chính công trực tuyến đạt mức một và 1071 thủ tục hành chính công trực tuyến đạt mức hai.

            Đối với các thủ tục hành chính công trực tuyến mức một, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sẽ được cung cấp đầy đủ các thông tin về: 

 • Nơi và thời gian tiếp nhận hồ sơ;
 • Trình tự thực hiện;
 • Cách thức thực hiện;
 • Thành phần và số lượng hồ sơ phải nộp;
 • Thời gian giải quyết;
 • Phí, lệ phí thực hiện;
 • Căn cứ pháp lý;
 • Các yêu cầu điều kiện.

            Đối với các thủ tục hành chính công trực tuyến mức hai, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sẽ được cung cấp đầy đủ các thông tin về:

 • Nơi và thời gian tiếp nhận hồ sơ;
 • Trình tự thực hiện;
 • Cách thức thực hiện;
 • Thành phần và số lượng hồ sơ phải nộp;
 • Thời gian giải quyết;
 • Phí, lệ phí thực hiện;
 • Căn cứ pháp lý;
 • Các yêu cầu điều kiện.
 • Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính.