Lĩnh vực Công tác lãnh sự có 9 thủ tục
Stt Tên thủ tục
1 Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cho phép doanh nghiệp có vốn đầy tư nước ngoài tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bản tỉnh
2 Thẩm định trình phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN).
3 Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài
4 Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (Đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn; Chủ tịch ban quản trị hợp tác xã, Chủ nhiệm hợp tác xã)
5 Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (Đối với Công chức, viên chức các Sở, Ban, Ngành có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế của APEC)
6 Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (Đối với doanh nhân Việt Nam xin cấp lại thẻ ABTC thuộc trường hợp doanh nhân vi phạm pháp luật đang trong quá trình bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý; đang phải chấp hành hình phạt hoặc đã chấp hành xong nhưng chưa được xoá án tích)
7 Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (Đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc; Giám đốc, Phó giám đốc các doanh nghiệp; Kế toán trưởng hoặc người có chức danh Trưởng phòng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh)
8 Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (Đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc; Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng hoặc Trưởng/Phó trưởng phòng đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh ra quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý)
9 Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (Đối với Trưởng ban, Phó trưởng ban, Kế toán trưởng hoặc Trưởng/Phó phòng thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang, Ban Quản lý Phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và các đối tượng khác có yêu cầu cần thiết phải thực hiện cam kết thương mại với các nước và vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC).
Lĩnh vực Hoạt động cư trú của công dân Việt Nam ra nước ngoài có 1 thủ tục
Stt Tên thủ tục
1 Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép cán bộ, công chức đi nước ngoài vì việc riêng