Liên minh HTX Việt Nam và tỉnh Quảng Nam phối hợp nghiên cứu phát ...

Sáng nay 15/6, UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trồng, chế biến sâm Ngọc Linh và dược liệu, giai đoạn 2018-2025. Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi lễ.

Sự kiện “Những ngày Nhật Bản tại Quảng Nam” diễn ra từ ngày 17-19/8
Chiều 18/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện “Những ngày Nhật Bản tại Quảng Nam”. Đồng chí Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Quảng Nam: Thực hiện khoán bảo vệ hơn 64.000ha rừng
Thực hiện cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh, đến nay, Quảng Nam đã thực hiện khoán bảo vệ hơn 64.000ha rừng cho 296 cộng đồng (bình quân 200ha/cộng đồng) và 258 hộ (bình quân 12ha/hộ).
chuyển văn phòng trọn gói