Sâm Ngọc Linh – tiếp cận chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế, ...

Sáng nay 20/8, tại Tp Tam Kỳ, Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh Quảng Nam, Cơ quan thường trú Liên hiệp quốc, Ngân hàng Thế giới tại VN và các đối tác phát triển đã phối hợp tổ chức Diễn đàn phát triển dân tộc thiếu số năm 2018 với chủ đề “Sâm Ngọc Linh – tiếp cận chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số”.

UBND tỉnh làm việc với huyện Thăng Bình về cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư, văn hoá, du lịch
Chiều nay 17/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Thăng Bình về công tác cải cách hành chính; xúc tiến đầu tư; hoạt động văn hóa, du lịch; công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 2275/KH-UBND ngày 07/5/2018 và Kế hoạch số 2276/KH- UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Chính phủ ban hành Chương trình hành động về cải cách chính sách tiền lương
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp vừa được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 107/NQ-CP.
Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018 – 2019
Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn, phấn đấu năm học 2018 - 2019 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, ngày 16/8, UBND tỉnh có văn bản gửi các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung.
Góp ý Đề án Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam
Chiều nay 20/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Đề án Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2025.
Tập trung hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ để đảm bảo hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018.
Hội thảo “Xây dựng và phát triển đô thị thông minh gắn với bảo vệ môi trường”
Nằm trong sự kiện “Những ngày văn hoá Nhật Bản tại Quảng Nam”, chiều nay 18/8, tại TP Hội An (Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Xây dựng và phát triển đô thị thông minh gắn với bảo vệ môi trường”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì hội thảo.
chuyển văn phòng trọn gói