TIN TỨC SỰ KIỆN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

Theo nguồn tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, đồng chí Trần Đại Quang, sinh năm 1956, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi.

Bắc Trà My: Triển khai tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin
UBND huyện Bắc Trà My vừa tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin cho 150 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện và cán bộ Tư pháp – Hộ tịch, Công an, Quân sư, Văn hóa – Xã Hội, Địa chính - Xây dựng của 13 xã, thị trấn.
Thăng Bình triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW
Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” trên địa bàn huyện. trong đó đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.