DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN TỈNH QUẢNG NAM

 

 SỞ BAN NGÀNH

TT

ĐƠN VỊ

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Sở pháp

Đặng Văn Đào

Giám đốc

0906 510 501

dangvandaostp@gmail.com

2

Sở Nội vụ

Trần Anh Tuấn

Giám đốc

0235 3811 843

 0914 081 693

tuanbtm@gmail.com

3

Sở Lao động- Thương binh hội

Huỳnh Tấn Triều

Giámđốc

0235.3509499

0903575469

 

tantrieuns@gmail.com

4

Sở Nông nghiệp &Phát triển nông thôn

Lê Ngọc Trung

Giám đốc

0905.115706
0235.3852629

trungubndh@gmail.com  

5

Sở Ngoại vụ

Võ Văn Hùng

Giám đốc 0985007199  

6

Sở Công Thương

Nguyễn Quang Thử

Giám đốc

0235.3504567

quangthuct@gmail.com

7

Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch

Nguyễn Thanh Hồng

Giám đốc

0903.590.666

ngthong2001@yahoo.fr

8

Cục Thuế tỉnh

Ngô Bốn

Cục Trưởng

0235.3812790

0913481543

nbon.qna@gdt.gov.vn

9

Sở Khoa học & Công nghệ

Phạm Viết Tích

Giám đốc

0913.481789

0235.3702567

viettichpham@gmail.com

10

Công an tỉnh

Nguyễn Viết Lợi

Giám đốc

069 4160919

 

11

Sở Xây dựng

Nguyễn Phú

Giám đốc

0913.495.017

0235.3609555

nguyenphu@xdqnam.gov.vn

12

Sở Giáo dục

Đào tạo

Thanh Quốc

Giám đốc

0976010509

hathanhquocs.sgd@gmail.com

13

Sở Giao thông Vận tải

Văn Sinh

Giámđốc

0916829202

 

sinhvl@gmail.com

14

Sở Tài nguyên Môi trường

Trần Thanh Hà

Giámđốc

0913.433.387

thanhhamtqn@gmail.com

15

Sở Y tế

Nguyễn Văn Hai

Giám đốc

088.565.797

0903.565.797

nguyenvanhaisyt@gmail.com

16

Sở kế hoạch

Đầu

Đặng Phong

Giámđốc

02353810396

dangphongtm@gmail.com

17

Sở Tài Chính

Phan Văn Chín

Giámđốc

0235.3859649

chinstc@gmail.com

18

Sở Thông tin Truyền thông

Phạm Hồng Quảng

Giámđốc

0905048555

phquang@gmail.com

19

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Hứa Văn Tưởng

Chỉ huy trưởng

0967136146

 

20

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Nguyễn Quang Nam

Phó chỉ huy trưởng

0903585652

0948186239

 

21

Thanh tra tỉnh

Trần Minh Thái

Chánh Thanh tra

0914088116

22

Văn phòng UBND tỉnh

Văn Anh Tuấn

Chánh Văn phòng

0903589323

 

tuanktn2008@yahoo.com

23

Ban QL khu kinh tế mở Chu Lai

Huỳnh Khánh Toàn

Trưởng ban

0235 3 508 555

 

toankh@vnn.vn

24

Liên minh Hợp tác

Võ Bảy

Chủ tịch

0235 3 813 430

baylienminh@yahoo.com

25

Cục Hải quan

Thành Khang

Cục trưởng

0235.2224477

0903510891

lekhanghqqn@gmail.com

26

Bảo hiểm hội tỉnh

Phạm Văn Lại

Giám đốc

0235.3852794

0913.480 481

phamvanlai@yahoo.com

27

Ban Dân tộc tỉnh

Thị Thủy

Trưởng ban

0978819215

0235.3831595

 

28

Tòa án tỉnh

Trương Trọng Tiến

Chánh án

0235.3852362

trongtienta@gmail.com

29

Kho bạc nhà nước

Trần Phước Tào

Giám đốc

0235.3851661

0905 232 398

Taotp@.vst.gov.vn

30

Trung tâm hành chính công Xúc tiến đầu

Văn Hùng

Giám đốc

0235.3607199

0985007199

hungchulai@gmail.com

31

Cục Thống

Quý Đạt

Cục trưởng

0989 499 459

lqdat@gso.gov.vn

 

THÀNH PHỐ TAM KỲ

TT

ĐƠN VỊ

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

UBND thành phố

Nguyễn Hồng  Quang

Chủ tịch UBND

 

0914013201
 

2

Phường An Mỹ

Trương Ngọc Hải

Chủ tịch UBND

0914081788

0235 3828867

truongngochaianmy@gmail.com

3

Phường An Phú

Nguyễn Văn Trí

Chủ tịch UBND

0914781609

trian@gmail.com

4

Phường An Sơn

Nguyễn Thọ Pha

Chủ tịch UBND

0903773913

nguuyenthopha@gmail.com

5

Phường An Xuân

Võ Văn Đường

Chủ tịch UBND

0932483457

voduongax@gmail.com

6

Phường Hòa Hương

Lê Hồng Tuyến

Chủ tịch UBND

0905666382

lehongtuyen2001@gmail.com

7

Phường Hòa Thuận

Nguyễn Trường Sơn

Chủ tịch UBND

0914097333

sonubnd_tamky@yahoo.com

8

Phường Phước Hòa

Nguyễn Ba

Chủ tịch UBND

0905810250

nguyenbatk@gmail.com

9

Phường Tân Thạnh

Huỳnh Minh Cảnh

Chủ tịch UBND

0935439845

 

10

Phường Trường Xuân

Trần Trung Hậu

Chủ tịch UBND

0901937789

trantrunghau1978@gmail.com

11

UBND xã Tam Ngọc

Nguyễn Thanh Yên

Chủ tịch UBND

0935700727

yenvinhcv@gmail.com

12

Xã Tam Phú

Nguyễn Đức Vương

Chủ tịch UBND

0235 2210662

0905439160

ducvuongtp@gmail.com

13

Xã Tam Thăng

Châu Thanh Phong

Chủ tịch UBND

0973620744

phongtamthang@gmail.com

14

Xã Tam Thanh

Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch UBND

0935963149

nguyenthanhbinh1978@gmail.com

 

THÀNH PHỐ HỘI AN

TT

ĐƠN VỊ

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

UBND thành phố

Nguyễn Văn Dũng

Chủ tịch UBND

0905142101

ubndha@dng.vnn.vn

2

Phường Thanh Hà

Nguyễn Văn Tú

Chủ tịch UBND

0235 3864040

0905652477

ngvantu80@gmail.com

3

Phường Cẩm Châu

Lương Sơn

Chủ tịch UBND

0905247074

luongsonub68@gmail.com

4

Phường Sơn Phong

Võ Hữu Dũng

Chủ tịch UBND

0973020304

Vohuudung2016@gmail.com

5

Phường Cẩm An

Lê Tấn Việt

Chủ tịch UBND

0235 3927360

0905440315

letanviet1967@gmail.com

6

Phường Cẩm Nam

Phạm Kiêu

Chủ tịch UBND

0935807909

 

7

Phường Cẩm Phô

Nguyễn Tấn Cường

Chủ tịch UBND

0905060665

 

8

Phường Cửa Đại

Nguyễn Sinh

Chủ tịch UBND

0905017502

 

9

Phường Minh An

Lê Quang Trung

Chủ tịch UBND

0914057212

 

10

Phường Tân An

Lê Mới

Chủ tịch UBND

0905357248

 

11

Xã Cẩm Hà

Mai Kim Phương

Chủ tịch UBND

0989932682

 

12

Xã Cẩm Kim

Phan Trọng Nhân

Chủ tịch UBND

0905323059

 

13

Xã Cẩm Thanh

Lê Thanh

Chủ tịch UBND

0914162220

0235 3861420

Thanh.ubcamthanh@gmail.com

14

Xã Tân Hiệp

Nguyễn Văn An

Chủ tịch UBND

0235 3861191

0987128876

nguyenvanan76clc@gmail.com

 

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

TT

ĐƠN VỊ

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

UBND thị xã

Trần Úc

Chủ tịch UBND

0235 3 767678

0914 153 227

tranuc.ubnd@dienban.gov.vn

2

Phường Điện Dương

Đinh Hùng Linh

Chủ tịch UBND

0235 3843845

0905659384

dinhhunglieen1966@gmail.com

3

Phường Điện Ngọc

Phan Văn Huyến

Chủ tịch UBND

0235 3843633

01222503106

tuvcdienngoc@gmail.com

4

Phường Điện Nam Bắc

Đàm Quang Trung

Chủ tịch UBND

0235 3946061

0913459959

trungd33@gmail.com

5

Phường Điện Nam Trung

Võ Như Phong

Chủ tịch UBND

0235 3843537

0919800090

vonhuphong.vpubnd@dienban.gov.vn

7

Phường Điện Nam Đông

Ngô Anh Hà

Chủ tịch UBND

0235 3946067

0914146598

anhhand@gmail.com

8

Phường Điện An

Nguyễn Văn Phước

Chủ tịch UBND

0235 3867511

0914093474

vanphuoc1965@gmail.com

9

Phường Vĩnh Điện

Đoàn Ngọc Viên

Chủ tịch UBND

0235 3716539

0912541579

vien661979@gamil.com

10

Xã Điện Hòa

Nguyễn Văn Hải

Chủ tịch UBND

0979534516

haidienhoa@gmail.com

11

Xã Điện Thắng Bắc

Trần Phước Hoan

Chủ tịch UBND

0905345481

0235 3769557

kimdungdtb@gmail.com

12

Xã Điện Thắng Nam

  Đức Dũng

Chủ tịch UBND

0235 3769997

0905280962

vinhdtn@gmail.com

13

Xã Điện Hồng

Nguyễn Hữu Tuân

Chủ tịch UBND

0235 3741815

0984614615

vanthiendh1978@gmail.com

14

Xã Điện Minh

Trần Bường

Chủ tịch UBND

0235 3867505

0905313684

ubndxadienminh@gmail.com

15

Xã Điện Phong

Lê Lai

Chủ tịch UBND

0235 3744480

0935304714

laidienphong@gmail.com

16

Xã Điện Phước

Trần Văn Định

Chủ tịch UBND

0235 3741533

0913427109

vandinh611@gmail.com

17

Xã Điện Phương

Lê Đức Thu

Chủ tịch UBND

0235 3867624

0914900062

ducthudp@gmail.com

18

Xã Điện Quang

Lê Thành

Chủ tịch UBND

37444478

0914020409

lethanhdq@gmail.com

19

Xã Điện Thắng Trung

Lê Tự Đợi

Chủ tịch UBND

0235 3869454

0905558353

letudoi@gmail.com

20

Xã Điện Thọ

Trần Công Luyến

Chủ tịch UBND

0235 3741704

0905326925

trancongluyen@gmail.com

21

Xã Điện Tiến

Đỗ Diên

Chủ tịch UBND

0235 3754353

0905716764

dodien.dientien@gmail.com

22

Xã Điện Trung

Trần Tình

Chủ tịch UBND

0235 3744479

0913443921

trantinh10@gmail.com

 

HUYỆN THĂNG BÌNH

TT

ĐƠN VỊ

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

UBND huyện

Hồng Quốc Cường

Chủ tịch UBND

0235 3642488

0905176471

hqc1959@gmail.com

2

Thị trấn Hà Lam

Nguyễn Xuân Cẩm

Chủ tịch UBND

0235 3221786

0914223984

halamtb@quangnam.gov.vn

3

Xã Bình An

Lê Hồng Thiết

Chủ tịch UBND

0235 3672200

0937800212

vpubndbinhan@gmail.com

4

Xã Bình Nguyên

Võ Văn Tú

Chủ tịch UBND

0235 3874406

0903519515

vantubn190382@gmail.com

5

Xã Bình Hải

Hồ Văn Chung

Chủ tịch UBND

0976100532

vanphongubbinhhai@gmail.com

6

Xã Bình Phục

Lê Thông

Chủ tịch UBND

0905326401

binhphuctb@quangnam.gov.vn

7

Xã Bình Minh

Trần Công Minh

Chủ tịch UBND

0235 3500283

0917932917

binhminhtb@quangnam.gov.vn

8

Xã Bình Dương

Phan Thanh Vân

Chủ tịch UBND

0235 3874018

0979460470

binhduongtb@quangnam.gov.vn

9

Xã Bình Định Nam

Trần Quốc Bảo

Phó chủ tịch UBND

0988101118

quocbao822@gmail.com

10

Xã Bình Giang

Nguyễn Đình Tùng

Chủ tịch UBND

01697166619

binhgiangtb@gamil.com

11

Xã Bình Định Bắc

Trà Tấn Túc

Chủ tịch UBND

0979094595

tratantuc@gmail.com

12

Xã Bình Lãnh

Nguyễn Tấn Thiện

Phó Chủ tịch

UBND

0235 3672736

0905424547

thiennguyen.1981@gmail.com

13

Xã Bình Quý

Nguyễn Quý Ngọc

Chủ tịch UBND

0935478308

ubndbinhquy@gmail.com

14

Xã Bình Trung

Lê Văn Cường

Chủ tịch UBND

0935673453

ubndxabinhtrung.thangbinh@gmail.com

15

Xã Bình Nam

Trần Văn Tốt

Chủ tịch UBND

0235 3873616

0985355800

binhnamtb@quangnam.gov.vn

16

Xã Bình Phú

Trương Kim Đông Chủ

Chủ tịch UBND

0235 3873174

01664598099

kimdong1978@gmail. com

17

Xã Bình Triều

Nguyễn Ba

Chủ tịch UBND

0914356376

ubndbinhtrieu@gamil.com

18

Xã Bình Quế

Nguyễn Thái Hậu

Chủ tịch UBND

01676778300

nguyenthaihau81@gmail.com

19

Xã Bình Tú

Nguyễn Đình Yến

Chủ tịch UBND

0235 3500096

0932444971

ndthienlam@gmail.com

20

Xã Bình Trị

Lê Viết Mãnh

Chủ tịch UBND

0235 3676153

0983928427

levietmanhx@gmail.com

21

Xã Bình Chánh

Huỳnh Văn Hoàng

Chủ tịch UBND

0905495964

ubndbinhchanh@gmail.com

22

Xã Bình Đào

Nguyễn Tấn Thu

Chủ tịch UBND

0235 3874530

0905981175

binhdaotb@quangnam.gov.vn

23

Xã Bình Sa

Châu Quang Anh

Chủ tịch UBND

0235 3873157

0986100068

chauquanganhbs@gmail.com

 

HUYỆN PHÚ NINH

TT

ĐƠN VỊ

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

UBND huyện Phú Ninh

Nguyễn Phi Thạnh

Chủ tịch UBND

0913 421 782

nguyenphithanh@phuninh.gov.vn

2

Thị trấn Phú Thịnh

Nguyễn Văn Tịa

Chủ tịch UBND

0976 929 126

vantiadupt@gmail.com

3

Xã Tam Phước

Vũ Thạch Anh

Chủ tịch UBND

0982 471 465

thachanhtamphuoc@gmail.com

4

Xã Tam Thành

Lê Văn Chương

Chủ tịch UBND

0936 137 026

levanchuongdanguy@gmail.com

5

Xã Tam Lộc

Lê Văn Tình

Chủ tịch UBND

0905 084 810

tinhnongnghieppn@gmail.com

6

Xã Tam An

Huỳnh Tuấn Nhật

Chủ tịch UBND

0913 661 544

tuannhat@phuninh.gov.vn

7

Xã Tam Đàn

Hồ Văn Trị

Chủ tịch UBND

0981 225 277

vantripn@gmail.com

8

Xã Tam Thái

Lê Hồng Quân

Chủ tịch UBND

0986 179 849

lehongquanphuninh@gmail.com

9

Xã Tam Dân

Nguyễn Ngọc Trung

Chủ tịch UBND

0123 899 0799

Trungnoivu78@gmail.com

10

Xã Tam Vinh

Đỗ Tân

Chủ tịch UBND

0974 992 023

vanphongubndtamvinh@gmail.com

11

Xã Tam Lãnh

Nguyễn Thế Vinh

Chủ tịch UBND

0905 729 202

ubndtamlanh@gmail.com

12

UBND xã Tam Đại

Nguyễn Hữu Bình

Chủ tịch UBND

0905 879 359

nguyenhuubinh@phuninh.gov.vn

 

 

HUYỆN NÚI THÀNH

1

UBND huyện

Nguyễn Văn Mau

Chủ tịch UBND

0235 3572281

0913419748

nguyenvanmau69@yahoo.com.vn

2

Thị trấn Núi Thành

Nguyễn Chí Dân

Chủ tịch UBND

0988951776

0235 3871477

danflay1982@yahoo.com

3

Xã Tam Quang

Huỳnh Văn Định

Chủ tịch UBND

0235 3871450

0913421304

Huynhvandinh1976@yahoo.com

4

Xã Tam Nghĩa

Võ Văn Thạnh

Chủ tịch UBND

0235 3535427

01699018199

 

5

Xã Tam Hải

Trần Ngọc Hữu

Chủ tịch UBND

0235 3545101

0982975922

 

6

Xã Tam Giang

Ngô Văn Thống

Chủ tịch UBND

0235 3561787

0979337191

 

7

Xã Tam Mỹ Đông

Châu Ngọc Phúc

Chủ tịch UBND

0235 3871582

0905671554

 

8

Xã Tam Mỹ Tây

Trần Văn Vũ

Chủ tịch UBND

0235 3542885

0914190531

 

9

Xã Tam Hiệp

Lê Chí

Chủ tịch UBND

0235 3870870

01688366464

 

10

Xã Tam Trà

Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch UBND

0235 3871034

01685955080

 

11

Xã Tam Anh Nam

Nguyễn Xướng

Chủ tịch UBND

0235 3592070

0935057787

xuongnguyen66@gmail.com

12

Xã Tam Anh Bắc

Nguyễn Văn Lý

Chủ tịch UBND

0235 3592358

0914054221

 

13

Xã Tam Xuân I

Nguyễn Anh Quân

Chủ tịch UBND

0235 3891225

0914054221

anhquan@gmail.com

14

Xã Tam Xuân II

Trần Thanh Xuân

Chủ tịch UBND

0235 3591335

01638505808

 

15

Xã Tam Hòa

Nguyễn Quang Diệu

Chủ tịch UBND

0235 3563789

01266717907

UBNDxatamhoa@gmail.com

16

Xã Tam Tiến

Nguyễn Giúp

Chủ tịch UBND

0235 2211544

0906147167

 

17

Xã Tam Thạnh

Vũ Hồng Phong

Chủ tịch UBND

0235 3892779

0905168498

 

18

Xã Tam Sơn

Huỳnh Hùng

Chủ tịch UBND

0235 3891314

01222501962

 

 

HUYỆN ĐẠI LỘC

1

UBND huyện

Trần Văn Mai

Chủ tịch UBND

0235 3865342

0982971298

maivtdailoc@gmail.com

2

Xã Đại Hòa

Nguyễn Thị Thận

Chủ tịch UBND

0166113136

0235 3764947

thuanmtdhoa@gmail.com

3

Xã Đại Hưng

Hà Xuân Minh

Chủ tịch UBND

0914741272

0235 3974180

xuanminhdh@gmail.com

4

Xã Đại Chánh

Nguyễn Thanh Vinh

Chủ tịch UBND

0932566478

0235 3971971

trannguyethvhc91@gmail.com

5

Xã Đại Cường

Trần Quốc Đạt

Chủ tịch UBND

0235 2213170

0905159581

datdailoc@gmail.com

6

Xã Đại Thạnh

Nguyễn Thị Minh Nam

Chủ tịch UBND

0235 3991234

01215572705

nguyenthiminhnam@gmail.com

7

Xã Đại Minh

Phan Năm

Chủ tịch UBND

0938340514

phannamdaiminh@gmail.com

8

Xã Đại Đồng

Trương Hữu Mai

Chủ tịch UBND

0235 3746318

0988396659

huumaidailoc@gmail.com

9

Xã Đại Hiệp

Nguyễn Thị Hồng

Chủ tịch UBND

0235 3762609

0905152182

vuhong82@gmail.com

10

Xã Đại Tân

Đòan Kim Bình

Chủ tịch UBND

0235 3971874

0903543005

kimbinhdaitan@gmail.com

11

Thị trấn Ái Nghĩa

Hứa Văn Hùng

Chủ tịch UBND

0235 3747323

0977575818

 

12

Xã Đại Thắng

Nguyễn Văn Hải

Chủ tịch UBND

0235 3971625

0905777971

vanhai201969@gmail.com

13

Xã Đại Hồng

Nguyễn Thị Lạc

Chủ tịch UBND

0235 3770793

0982118604

 

14

Xã Đại An

Đỗ Văn Hòa

Chủ tịch UBND

0235 3865327

0965555135

dovanhoadaian@gamil.com

15

Xã Đại Nghĩa

Nguyễn Nhớ

Chủ tịch UBND

0235 3865085

0982763297

 

16

Xã Đại Phong

Phạm Sau

Chủ tịch UBND

0235 6527767

0935589527

phamsaudp@gmail.com

17

Xã Đại Sơn

Ngô Vinh

Chủ tịch UBND

0235 3784078

0986806171

ubdaison@gmail.com

18

Xã Đại Quang

Đoàn Tám

Chủ tịch UBND

02035 3846041

0949846412

vpubnd@gmail.com

19

Xã Đại Lãnh

Ngô Xuân Yến

Chủ tịch UBND

0235 3774199

0982974232

yendailanh@gmail.com

 

HUYỆN QUẾ SƠN

1

UBND huyện

Trần Đại Nghĩa

Chủ tịch UBND

0235 3505008

trandainghia.ubndqs@gmail.com

2

Thị trấn Đông Phú

Nguyễn Văn Được

Chủ tịch UBND

0985.747.568

 

3

Xã Quế Xuân 1

Nguyễn Thế Quang

Chủ tịch UBND

0905.639.077

 

4

Xã Quế Xuân 2

Nguyễn Hữu Sơn

Chủ tịch UBND

0905.495.681

 

5

Xã Quế Phú

Đồng Phước Thoại

Chủ tịch UBND

0905.889.345

 

6

Xã Hương An

Nguyễn Cảnh Năm

Chủ tịch UBND

0978.874.285

 

7

Xã Quế Cường

Nguyễn Hữu Sơn

Chủ tịch UBND

01684.316.397

 

8

Xã Quế Thọ

Nguyễn Trường Sang

Chủ tịch UBND

0905.311.230

 

9

Xã Quế Thuận

Phan Duy Thanh

Chủ tịch UBND

0973.045.311

 

10

Xã Quế Châu

Nguyễn Minh Sỹ

Chủ tịch UBND

0977.171.189

 

11

Xã Quế Hiệp

Nguyễn Hữu Ninh

Chủ tịch UBND

0987.104.007

 

12

Xã Quế Minh

Nguyễn Phước Tâm

Chủ tịch UBND

0919.454.544

 

13

Xã Quế An

Lương Văn Phước

Chủ tịch UBND

0982.460.315

 

14

Xã Quế Phong

Nguyễn Văn Sơn

Chủ tịch UBND

01686.764.746

 

15

Xã Quế Long

Hồ Anh Trung

Chủ tịch UBND

0935.292.503

 

 

HUYỆN DUY XUYÊN

1

UBND Huyện

Nguyễn Công Dũng

 

Chủ tịch UBND

0913.415.551

 

2

Xã Duy Thu

Nguyễn Hồng Vinh

 

Chủ tịch UBND

0909.329.543

 

3

Xã Duy Phú

Nguyễn Ngọc Tiến

 

Chủ tịch UBND

0935.970.565

 

4

Xã Duy Tân

Hồ Ngọc Tuấn

 

Chủ tịch UBND

01202.512.871

 

5

Xã Duy Hòa

Lê Văn Hùng

 

Chủ tịch UBND

0905.275.286

 

6

Xã Duy Châu

Nguyễn Dũng

 

Chủ tịch UBND

0913.668.444

 

7

Xã Duy Trinh

Nguyễn Văn Chiến

 

Chủ tịch UBND

0905.341.281

 

8

Xã Duy Sơn

Ngô Phi Thâm

 

Chủ tịch UBND

0935.442.486

 

9

Xã Duy Trung

Trần Năm

 

Chủ tịch UBND

0978.819.650

 

10

Thị trấn Nam Phước

Văn Bá Thanh

 

Chủ tịch UBND

0935.540.995

 

11

Xã Duy Phước

Huỳnh Thị Hường

 

Chủ tịch UBND

01699.333.288

 

12

Xã Duy Thành

Trần Thanh Thư

 

Chủ tịch UBND

0982.738.551

 

13

Xã Duy Vinh

Nguyễn Sáu

 

Chủ tịch UBND

0982.692.945

 

14

Xã Duy Nghĩa

Nguyễn Tấn Nam

 

Chủ tịch UBND

0914.548.171

 

15

Xã Duy Hải

Nguyễn Văn Thống

 

Chủ tịch UBND

0905.510.928

 

 

HUYỆN TIÊN PHƯỚC

1

UBND huyện

Hường Văn Minh

Chủ tịch UBND

0982884350

minhhv@quangnam.gov.vn

2

Xã Tiên Mỹ

Võ Kim Chung

Chủ tịch UBND

0977488187

0235 3884175

Vokimchung209@gmail.com

3

Xã Tiên Châu

Nguyễn Thị Kim Anh

Chủ tịch UBND

0235 6547999

01682798807

kimanhubtc@gmail.com

4

Xã Tiên Thọ

Nguyễn Văn Quý

Chủ tịch UBND

0235 3896111

0985678142

nguyenvanquyctub@gmail.com

5

Xã Tiên Hiệp

Nguyễn Văn Long

Chủ tịch UBND

0235 3897672

0986212777

Longnguyenth80@gmail.com

6

Xã Tiên Ngọc

Huỳnh Tấn Xuân

Chủ tịch UBND

0235 3907555

0985608359

tanxuanbtdanguy@gmail.com

7

Xã Tiên Sơn

Nguyễn Thị Hoa

Chủ tịch UBND

01692176808

nguyenthihoatienson@gmail.com

8

Xã Tiên An

Phan Hồng Phát

Chủ tịch UBND

0985601031

Hongphat1982@gmail.com

9

Thị trấn Tiên Kỳ

Phạm Việt Hậu

Chủ tịch UBND

0903426456

 

10

Xã Tiên Lập

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

Chủ tịch UBND

01693641558

 

11

Xã Tiên Cẩm

Trần Thị Ngọc Vương

Phó chủ tịch

01686245326

 

12

Xã Tiên Hà

Phan Tấn Dũng

Chủ tịch UBND

0973687681

 

13

Xã Tiên Phong

Võ Xuân Anh

Chủ tịch UBND

0987371072

 

14

Xã Tiên Cảnh

Lê Trường Hiền

Chủ tịch UBND

0978436667

 

15

Xã Tiên Lãnh

Võ Hồng Nhiệm

Chủ tịch UBND

0914542277

 

16

Xã Tiên Lộc

Nguyễn Văn Học

Chủ tịch UBND

0985750858

 

 

HUYỆN BẮC TRÀ MY

1

UBND huyện

Đang cập nhậ

Chủ tịch UBND

 

 

2

Thị trấn Trà My

Phùng Văn Nam

Chủ tịch UBND

0963011530

phungnamhdbtm@gmail.com

3

Xã Trà Nú

TrầnThị HồngThúy

Chủ tịch UBND

01666204019

hongthuytranu@gmail.com

4

Xã Trà Tân

Phạm Mạnh Cường

Chủ tịch UBND

0963702727

manhcuongtratan@gmail.com

5

Xã Trà Bui

Hồ Văn Tiến

Chủ tịch UBND

0982.307.873

hovantientramy@gmail.com

6

Xã Trà Dương

Phan Mạnh

Chủ tịch UBND

0914.013.175

phanmanh103@gmail.com

7

Xã Trà Đốc

Hồ Văn Lợi

Chủ tịch UBND

01668668681

hovanloi1979@gmail.com

8

Xã Trà Đông

Dương Minh Anh

Chủ tịch UBND

0987368258

minhanhubnd@gmail.com

9

Xã Trà Giác

Phạm Xuân Bách

Chủ tịch UBND

0982.324.613

 

10

Xã Trà Giang

Đoàn Ngọc Minh

Phó Chủ tịch UBND

0973707216

minhpcttragiang@gmail.com

11

Xã Trà Giáp

Nguyễn Văn Phụng

Chủ tịch UBND

01673.401.846

nguyenphung.@gmail.com

12

Xã Trà Ka

Nguyễn Ngọc Viên

Chủ tịch UBND

0989.962.424

ngocvienbttk@gmail.com

13

Xã Trà Kót

Huỳnh Ngọc Chiến

Chủ tịch UBND

01682507148

Ngocchientk76@gmail.com

14

Xã Trà Sơn

Lê Doãn Phước

Chủ tịch UBND

0979.476.663

ledoanphuoc@gmail.com

 

HUYỆN NAM TRÀ MY

1

UBND huyện

Hồ Quang Bửu

Chủ tịch UBND

0913484222

hoquangbuu@gmail.com

2

Xã Trà Mai

Nguyễn Tấn Cung

Chủ tịchUBND

0982130708

nguyentancung@gmail.com

3

Xã Trà Vân

Hồ Xuân Tình

Chủ tịch UBND

0981542130

tinhtv1984@gmail.com

4

Xã Trà Cang

Trần Xuân Mố

Chủ tịchUBND

01667870745

xuanmo1983@gmail.com

5

Xã Trà Dơn

Lê Minh Thắng

Chủ tịch UBND

0964524111

minhthangntm@gmail.com

6

Xã Trà Leng

Phan Quốc Cường

Chủ tịchUBND

0977423274

qcuong1006@gmail.com

7

Xã Trà Vinh

Đinh Văn Đẹp

Chủ tịch UBND

01687994490

vandepnamtramy@gmail.com

8

Xã Trà Nam

Nguyễn Thành Phương

Chủ tịchUBND

0988050029

phuongtranam87@gmail.com

9

Xã Trà Don

Trần Vĩnh Thơ

Chủ tịch UBND

01698472629

tranvinhthotradon@gmail.com

10

Xã Trà Linh

Đinh Hồng Thắng

Chủ tịchUBND

01683888556

dinhhongthangtralinh@gmail.com

11

Xã Trà Tập

Hồ Văn Hiền

Chủ tịchUBND

01666221350

hienhotmy@gmail.com

 

HUYỆN HIỆP ĐỨC

1

UBND huyện

Nguyễn Như Công

Chủ tịch UBND

0914029888

0235 3606729

nhucongch8@yahoo.com

2

Thị trấn Tân An

Nguyễn Thị Lượng

Chủ tịch UBND

0235 3603639

0905911240

nguyenthiluongtanan@gmail.com

3

Xã Quế Thọ

Vũ Văn Tuấn

Chủ tịch UBND

0235 3603050

0981500955

anhtuanhdqn@gmail.com

4

Xã Hiệp Thuận

Mai Tấn Lựu

Chủ tịch UBND

0235 3883335

0905549747

tanluuht@gmail.com

5

Xã Bình Sơn

Hồ Xuân Lanh

Chủ tịch UBND

01698821834

hoxuanlanh@gmail.com

6

Xã Thăng Phước

Lê Văn Hùng

Chủ tịch UBND

0235 3883049

01669096233

huanluyenquansu@gmail.com

7

Xã Phước Trà

Hồ Văn Chiêng

Chủ tịch UBND

0164913767

chiengphuoctra@gmail.com

8

Xã Quế Lưu

Bùi Thị Bích Hạnh

Chủ tịch UBND

0914196444

bichhanhql@gmail.com

9

Xã Hiệp Hòa

Lương Phước Nghĩa

Chủ tịch UBND

0235 3883046

0963895649

nghianhanct@gmail.com

10

Xã Phước Gia

Trần Văn Thanh

Chủ tịch UBND

0235 6526999

0984913588

thanhdanguyphuocgia@gmail.com

11

Xã Bình Lâm

Nguyễn Hữu Sơn

Chủ tịch UBND

0968487323

huusonvl@gmail.com

12

Xã Quế Bình

Đỗ Văn Pháp

Chủ tịch UBND

0913515494

phapquyebinh@gmail.com

13

Xã Sông Trà

Nguyễn Văn Lợi

Chủ tịch UBND

0964090077

nguyenvanloi4599@gmail.com

 

HUYỆN NÔNG SƠN

1

UBND huyện

Lê Ngọc Trung

Chủ tịch UBND

02353 505 733

0905 115 706

trungubnh@gmail.com

2

Xã Quế Lộc

Nguyễn Đình Tân

Chủ tịch UBND

02353505611

0982234410

dinhtanql@gmail.com

3

  Sơn Viên

Nguyễn Thanh Dũng

Chủ tịch UBND

0987147186

dungthanhsv@gmail.com

4

Xã Quế Trung

Nguyễn Văn Hai

Chủ tịch UBND

0905905914

 

5

Xã Quế Ninh

Lê Văn Ni

Chủ tịch UBND

01698355505

levanniubqueninh@gmail.com

6

Xã Quế Phước

Huỳnh Bá Cường

Chủ tịch UBND

01682797988

bacuong81@gmail.com

7

Xã Phước Ninh

Phạm Công Thạnh

Chủ tịch UBND

0982258018

 

8

Xã Quế Lâm

Trần Văn Sàng

Chủ tịch UBND

01642644432

 

 

HUYỆN PHƯỚC SƠN

1

UBND huyện

Nguyễn Mạnh Hà

Chủ tịch UBND

0235 6272625

0982707997

nguyenmanhhaps@gamil.com

2

Xã Phước Hòa

Đinh Mạnh Vĩnh

Chủ tịch UBND

0935164568

uybannhandanxaphuochoa@gmail.com

3

Xã Phước Hiệp

Nguyễn Thị Bích Xinh

Chủ tịch UBND

01688694890

ubndxaphuochiep@gmail.com

4

Xã Phước Xuân

Nguyễn Chí Sâm

Chủ tịch UBND

0973717034

samphuocxuan@gamil.com

5

Thị trấn Khâm Đức

Hoàng Văn Chân

Chủ tịch UBND

01659782228

hoangvanchankdps@gmail.com

6

Xã Phước Đức

Đinh Văn Đông

Chủ tịch UBND

0983923328

ubndphuocduc@gmail.com

7

Xã Phước Năng

Phạm Văn Phước

Chủ tịch UBND

0982304802

huuphuocpham81@gmail.com

8

Xã Phước Mỹ

Hồ Văn Bê

Chủ tịch UBND

01699274177

ubndxaphuocmy@gmail.com

9

Xã Phước Chánh

Hồ Văn Đường

Chủ tịch UBND

0963000202

hovanduongpc@gmail.com

10

Xã Phước Công

Hồ Văn Mác

Chủ tịch UBND

0971358416

tamnc1088@gmail.com

11

Xã Phước Kim

Hồ Văn Tròn

Chủ tịch UBND

01682371043

vanphongphuockim@gmail.com

12

Xã Phước Thành

Đinh Văn Qua

Chủ tịch UBND

01689909105

vpubndphuocthanh@gmail.com

13

Xã Phước Lộc

Lưu Huyền Thoại

Chủ tịch UBND

0979220287

luuhuyenthoai1984@gmail.com

 

HUYỆN TÂY GIANG

1

UBND huyện

Bhling Mia

Chủ tịch UBND

0235 3 796 070

0165 2 639 999

miatg95@gmail.com

2

Xã A Xan

Hồ Văn Nhia

Chủ tịch UBND

0989907636

 

3

Xã A Tiêng

Lê Trung Thủy

Chủ tịch UBND

0235 3796575

0987178680

thuytaygiang@gmail.com

4

Xã Lăng

Bríu Hùng

Chủ tịch UBND

01699999289

briuhung@gmail.com

5

Xã Bhalêê

Avô Quốc Tổng

Chủ tịch UBND

01258107476

tongtaygiang@gmail.com

6

Xã A Vương

Bhling Bơn

Chủ tịch UBND

0982918469

 

7

Xã Dang

Nguyễn Thanh Tâm

Chủ tịch UBND

0966555937

tamndtg@gmail.com

8

Xã Ch’ơm

Hồ Đắc Vinh

Chủ tịch UBND

0988976649

vinhtaygiang@gmai.com

9

Xã Gari

Zơrâm Nhưng

Chủ tịch UBND

0964390505

zoramnhung86@gmail.com

10

Xã Tr’hy

Zơrâm Hướp

Chủ tịch UBND

01697550972

huoptrhy@gmail.com

11

Xã Anông

Yđêl Bốn

Chủ tịch UBND

01643573469

bonanong@gmail.com

 

HUYỆN ĐÔNG GIANG

1

UBND huyện

0868397789

Chủ tịch UBND

0868397789

dinhvanhuom@gmail.com

2

Thị trấn Prao

0988218496

Chủ tịch UBND

0988218496

huynhtanttprao@gmail.com

3

Xã Tà Lu

0965408828

Chủ tịch UBND

0965408828

lucdl1979dg@gmail.com

4

Xã Sông Kôn

0976193685

Chủ tịch UBND

0976193685

coorledonggiang@gmail.com

5

Xã Jơ Ngây

0935081636

Chủ tịch UBND

0935081636

nepjongay@gmail.com

6

Xã A Ting

0968747855

Chủ tịch UBND

0968747855

quyatinglytuongdonggiang@gmail.com

7

Xã Ba

0962109798

Chủ tịch UBND

0962109798

xuannghiemdg@gmail.com

8

Xã Tư

0968068288

Chủ tịch UBND

0968068288

binhminh8009@gmail.com

9

Xã Za Hung

01688883724

Chủ tịch UBND

01688883724

bipdanguy@gmail.com

10

Xã A Rooi

0868377723

Chủ tịch UBND

0868377723

quyenlucardg@gmail.com

11

Xã Mà Cooih

0981242533

Chủ tịch UBND

0981242533

thanhtankndg@gmail.com

12

Xã Kà Dăng

01643370680

Chủ tịch UBND

01643370680

denalang83@gmail.comHUYỆN  NAM GIANG

1

UBND huyện

A Lăng Mai

Chủ tịch UBND

0235 792 412

0905 123 697

alangmai66@gmail.com

2

Thị trấn Thạnh Mỹ

Ka Phu Tân

Chủ tịch UBND

0235 6553559

0969264799

tannamgiang@gmail.com

3

Xã Cà Dy

Doãn Bing

Chủ tịch UBND

0985340033

doanbing@gmail.com

4

Xã Tà Bhing

Zơ Râm Thực

Chủ tịch UBND

01685899283

tienthanhzoram@gmail.com

5

Xã Tà Pơơ

Tơ Ngôl Kía

Chủ tịch UBND

0978669413

tongolkiatapoo@gmail.com

6

Xã Chà Val

Tơ Đêl Sơn

Chủ tịch UBND

01688584235

sontoden@gmil.com

7

Xã Đắc Tôi

Tơ Ngôl Huân

Chủ tịch UBND

01695908775

huantongol.dactoi@gmail.com

8

Xã Đắc Pring

Hiên Nhơm

Chủ tịch UBND

01655285718

 

9

Xã ĐắcPre

Brôl Trường

Chủ tịch UBND

01667132850

 

10

Xã La Dêê

Brao Ngưu

Chủ tịch UBND

01672449288

braonguuladee@gmail.com

11

Xã La Êê

Zơ Râm Huấn

Chủ tịch UBND

01678810988

 

12

Xã Zuôih

Pơ Loong Diệu

Chủ tịch UBND

01646017503

ubnd15.6.2012@gmail.com

13

Xã Chơ Chun

Pơ Loong A Đốc

Chủ tịch UBND

0965134135

adocctchochun@gmail.com