- Phạm Hồng Quảng - Giám đốc 

  Ðiện thoại: 0235 3 815 555

  Email: phquang@gmail.com

 

- Phạm Thị Ngọc Quyên- Phó Giám đốc Thường trực

  Điện thoại: 0235 3 820 999

  Email: ngocquyenbcvt@gmail.com

 

- Võ Văn Thơ - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 606 666

  Email: thovv2014@gmail.com

 

- Trần Minh Đức - Phó Chánh Văn phòng phụ trách

  Điện thoại: 0235 3 822 222

  Email: minhducbcvt@gmail.com

 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 811 758

  Fax: 0235 3 811 759