Lãnh đạo Tỉnh ủy

 

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy

  Điện thoại di động: 0913401903

  Email: quangnnqnam@gmail.com

 

- Đồng chí Phan Việt Cường - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy

  Email: cuongnctu@gmail.com

 

- Đồng chí Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy

 

- Đồng chí Trần Nam Hưng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

  Điện thoại:

  Email: