Công bố thông tin về Dự án Phát triển các thành phố loại 2 tai Quảng Nam, Hà Tĩnh và ĐăkLăk – Tiểu dự án Phát triển thành phố Tam Kỳ do ADB tài trợ.

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 21/02/2017 | 02:53 PM (GMT +7)
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Quảng Nam công bố công khai các thông tin về dự án Phát triển các thành phố loại 2 tai Quảng Nam, Hà Tĩnh và ĐăkLăk – Tiểu dự án Phát triển thành phố Tam Kỳ do ADB tài trợ như sau:

1. Thông tin chung về dự án, tải về tại đây

2. Các kế hoạch quản lý môi trường Đê sông Bàn Thạch, tải về tại đây

3. Các kế hoạch quản lý môi trường Đường Điện Biên Phủ, tải về tại đây

4. Kế hoạch tái định cư Đê sông Bàn Thạch, tải về tại đây

5. Kế hoạch tái định cư Đường Điện Biên Phủ, tải về tại đây

6. Kế hoạch hành động giới (GAP), tải về tại đây

Thanh Bình

Lượt xem:  3,301