Tiếp tục công bố thông tin về Dự án Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đăk Lăk

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 20/11/2017 | 09:48 AM (GMT +7)
Dự án Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đăk Lăk - Tiểu dự án Phát triển thành phố Tam Kỳ do ADB tài trợ

1.Các Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS):

+ QĐ số 1736/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 - tải về tại đây

+ QĐ số 2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 - tải về tại đây

+ QĐ số 2917/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 - tải về tại đây

+ QĐ số 1230/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 - tải về tại đây

2. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án - tải về tại đây

3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán- tải về tại đây

 

Thanh Bình

Lượt xem:  2,634

Tin đã đưa