Bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 25/09/2018 | 03:34 PM (GMT +7)
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Tam Kỳ vừa tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” cho gần 80 học viên là cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị, 13 xã, phường và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố .

Trong thời gian 02 ngày, các học viên tham dự lớp bồi dưỡng được tìm hiểu 4 chuyên đề: giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới; tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam. 

Qua lớp bồi dưỡng này góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về rèn luyện đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới. Từ đó, giúp mỗi cán bộ nghiên cứu, vận dụng vào các lĩnh vực công tác mà mình đảm nhận, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến của các tổ chức cơ sở Đảng, của các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của thành phố và ở cơ sở hiện nay, nhằm đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Mai Chi

Lượt xem:  1,702

Tin đã đưa
Xem theo ngày :