Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 06/11/2018 | 01:55 PM (GMT +7)
Sáng ngày 6/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (2013-2018) thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Lê Thị Tuyết Hạnh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 5 năm triển khai thực hiện, các địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện tốt công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác xử lý rác thải, bước đầu tạo cảnh quan môi trường ở nông thôn ngày càng xanh sạch đẹp.

Việc tổ chức triển khai Đề án được các địa phương chọn cách làm thí điểm tại các thôn có đông dân cư, bức xúc về nhu cầu thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và sau đó mở rộng địa bàn qua từng năm. Đặc biệt, tại thị xã Điện Bàn, từ năm 2017, đã triển khai thí điểm mô hình thu gom rác thải theo phương thức khoán hộ tại phường Điện Ngọc. Với mô hình này, tỷ lệ thu gom rác thải đạt hơn 98%. Đến nay, toàn tỉnh có 181/189 xã nằm trong lộ trình thuộc 18 huyện, thị xã, thành phố đang tổ chức thực hiện phương án quản lý rác thải trên địa bàn với tổng số thôn được thu gom rác thải là 1.136/1.252 thôn. Trong 181 xã đang thực hiện Đề án, có 130 xã đã triển khai thu gom rác thải trên toàn địa bàn. Thống kê số lượng tham gia quản lý rác thải của các địa phương cho thấy: 86% tổ chức trên địa bàn đã tham gia hoạt động quản lý rác thải địa phương; 70/181 xã đạt tỷ lệ hơn 80% hộ gia đình tham gia quản lý rác thải.

Năm 2017, tổng lượng rác thải nông thôn được thu gom, xử lý hơn 158 nghìn tấn, trong đó, khối lượng rác thải do Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam vận chuyển, xử lý cho 138 xã trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố khoảng 136 nghìn tấn. Đối với rác thải nguy hại đồng ruộng, từ năm 2013 đến nay, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam đã thu gom, xử lý được 63,59 tấn.

Đối với công tác thu phí vệ sinh, trong thời gian qua, nhiều địa phương đã vận dụng linh hoạt các hình thức thu gom, xử lý rác thải và phương thức thu phí vệ sinh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đến nay, số tiền phí vệ sinh các địa phương thu được trong dân được hơn 71 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhận định, sau 5 năm triển khai Đề án, mặc dù một số địa phương thực hiện hiệu quả chưa cao, tuy nhiên, thời gian triển khai, tỷ lệ tham gia quản lý rác thải ngày càng tăng. Qua đó, cho thấy nhận thức của người dân vùng nông thôn về môi trường nói chung và quản lý rác thải nói riêng được nâng cao; đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Đặc biệt, tại các địa phương đã hình thành các nhóm tự quản vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng, tạo được phong tác BVMT trong nhân dân; góp phần tạo điều kiện để các địa phương hoàn thiện tiêu chí thứ 17 về môi trường trong xây dựng NTM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng đề nghị các Sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao để đạt mục tiêu đề ra, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý rác thải và BCMT trong cộng đồng dân cư. Đảm bảo 100% xã trên địa bàn tỉnh triển khai Đề án; thu gom, xử lý được 90% rác thải sinh hoạt phát sinh ở vùng nông thôn; tất cả các xã có phát sinh rác thải nguy hại đồng ruộng đều được tổ chức  thu gom và chuyển giao xử lý theo đúng quy định.

Thúy Hằng

Lượt xem:  909

Tin đã đưa