Họp Ban Chỉ đạo Dự án Trường Sơn Xanh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 15/11/2018 | 04:14 PM (GMT +7)
Chiều ngày 15/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án Trường Sơn Xanh để nghe báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ năm 2018; triển khai kế hoạch năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao mục tiêu, ý nghĩa của Dự án Trường Sơn Xanh. Thông qua những hoạt động của Dự án, đã góp phần giúp tỉnh Quảng Nam nâng cao năng lực trong ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải, tăng cường khả năng thích ứng để bảo vệ người dân, cảnh quan và đa dạng sinh học; góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân trong vùng Dự án.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong năm 2018, tổng giá trị giải ngân vốn ODA gần 2,5 triệu USD, đạt 75% kế hoạch năm. Ngoài các nhóm hoạt động xuyên suốt (truyền thông, giới và giám sát đánh giá), Dự án Trường Sơn Xanh đã triển khai 12 nhiệm vụ thuộc 2 Hợp phần chính là Tăng cường áp dụng các phương thức sử dụng đất phát thải thấp và Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học. Tổng có 41 nhóm hoạt động được lập kế hoạch. Trong đó, 34 nhóm hoạt động được thực hiện đạt kết quả từ 75-100% so với kế hoạch, và 07 nhóm hoạt động thực hiện dưới 75%. Cụ thể, trong năm qua, Dự án đã triển khai đánh giá đa dạng sinh học cho 3 khu bảo tồn; thành lập các nhóm bảo tồn cộng đồng trên địa bàn tỉnh; giám sát biến động rừng bằng công nghệ cao; tập huấn quản lý cây trông tổng hợp trên cây lúa theo hướng giảm phát thải. Đến nay, Dự án đã thực hiện giảm phát thải gần 2 triệu tấn CO2; nâng cao năng lực cho 14 tổ chức, cơ quan về quản lý cảnh quan bền vững; hơn 3 nghìn người được hưởng lợi từ sinh kế liên quan các hoạt động cảnh quan bền vững; gần 84 nghìn ha sinh cảnh rừng quan trọng được cải thiện công tác quản lý và bảo vệ.

Trong năm 2019, Dự án sẽ thực hiện tổng cộng 14 hoạt động thuộc Hợp phần Tăng cường áp dụng các phương thức sử dụng đất phát thải thấp và 12 hoạt động thuộc Hợp phần Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học. Tổng ngân sách dự kiến chi cho năm 2019 khoảng 4,3 triệu USD, tương đương 100 tỷ đồng.

Thúy Hằng

Lượt xem:  771

Tin đã đưa