Hơn 4,8 tỷ đồng hỗ trợ bảo tồn khu vực Trung Trường Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 21/12/2018 | 03:17 PM (GMT +7)
Dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn khu vực Trung Trường Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam” do Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển tài trợ thông qua Tổ chức WWF Việt Nam vừa được UBND tỉnh phê duyệt.

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc huy động người dân tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như bảo vệ sự đa dạng sinh học ở các huyện miền núi của tỉnh. Dự án nhằm tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội và cộng đồng để có thể tham gia tích cực, hiệu quả trong quá trình vận động chính sách, quá trình ra quyết định có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên, thúc đẩy sự phát triển bền vững, giúp tạo ra môi trường thuận lợi cho các tổ chức xã hội và cộng đồng tham gia tích cực vào quản lý tài nguyên thiên nhiên, giúp cải thiện và nâng cao sinh kế của cộng đồng phụ thuộc vào rừng thông qua đó giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên. Dự án này được thực hiện từ năm 2018 – 2022, tại vùng đệm Khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh Sao la Quảng Nam và huyện Đông Giang, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 4,8 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam chủ dự án.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với nhà tài trợ, UBND huyện Đông Giang, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết; thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài; báo cáo kết quả tiếp nhận viện trợ cho Sở Tài chính, UBND tỉnh và các ngành chức năng theo quy định.

Thùy Dung

Lượt xem:  283

Tin đã đưa