Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 17/05/2019 | 10:11 AM (GMT +7)
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NCA Việt Nam) vừa tổ chức họp Ban chỉ đạo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tham dự chương trình có đồng chí Ngô Sách Thực, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Sau thời gian 3 năm thực hiện Chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam, ngành Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo đã phối hợp triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân, các cộng đồng các tôn giáo trong việc tham gia BVMT-ƯPVBĐKH… Việc thực hiện tốt chương trình phối hợp đã góp phần tích cực tăng cường sự hiểu biết và sự gắn bó, đoàn kết giữa các tôn giáo trong ngôi nhà chung đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Một số kết quả cụ thể: có gần 1.000 mô hình các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên cả nước. Ngoài ra, việc lồng ghép chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vào việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” cũng đem lại hiệu ứng tích cực.

Bên cạnh đó, Cuộc họp còn đưa ra một số nội dung để tổ chức Hội nghị quốc gia về phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2019 dự kiến sẽ tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào tháng 10-2019.

LV

Lượt xem:  538

Tin đã đưa