Triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 10/10/2019 | 08:34 AM (GMT +7)
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 9175/VPCP-KGVX ngày 09/10/2019 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về triển khai Luật Phòng, phòng chống tác hại của rượu, bia.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành theo quy định của Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Từ năm 2019 và các năm tiếp theo, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các chiến dịch truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia; ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Các Bộ: Y tế, Công Thương theo phân công khẩn trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia theo Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm quy định về các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu bia, quản lý việc cung cấp rượu bia, giảm tác hại của rượu, bia và các điều kiện bảo đảm cho hoạt độngphòng, chống tác hại của rượu bia theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia,

Bộ Y tế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả./.

TH

Lượt xem:  912

Tin đã đưa
Xem theo ngày :