Thu tiền phát thải phí các nhà máy góp phần giảm thiểu ô nhiễm

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 23/03/2020 | 08:36 AM (GMT +7)
Thời gian đến, các nhà máy, doanh nghiệp hoạt động sản xuất có phát thải khí các-bon sẽ nộp tiền chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon rừng. Dự án Trường Sơn Xanh là đơn vị tư vấn cho chính sách đang được thí điểm này. Quảng Nam là một trong số các địa phương được Dự án Trường Sơn Xanh của chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với hai hợp phần là cải thiện phương thức sử dụng đất giảm phát thải và tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học. Trong 5 năm, dự án sẽ cải thiện sinh kế cho khoảng 12.000 người, nâng cao khả năng thích ứng khí hậu cho khoảng 6.000 người, giảm phát thải khí nhà kính ít nhất là 3,6 triệu tấn CO2 tương đương.

Ảnh minh họa.

Theo đề án thí điểm, ban đầu sẽ có 2 loại hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc nhóm ngành sản xuất xi măng và nhiệt điện than sẽ phải trả tiền hấp thụ và lưu giữ các-bon rừng thông qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam. Theo khảo sát ban đầu, mức thu loại phí này đối với Quảng Nam không cao tuy nhiên khi chính phủ triển khi đại trà trên quy mô toàn quốc đồng thời mở rộng đối tượng ra toàn bộ các cơ sở sản xuất công nghiệp có phát thải khí cacbon thì Quảng Nam sẽ là một trong những địa phương có nguồn thu lớn từ chính sách này. Tiễn sỹ Nguyễn Chí Thành, Tư vấn của Dự án Trường Sơn Xanh, cho biết, "theo đánh giá về tiềm năng khi triển khai thu phí loại hình doanh nghiệp phát thải khí cacbon trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Điều này cũng phù hợp với xu thế của thế giới, như cam kết của chính phủ Việt Nam về cắt giảm lượng khí thải đến năm 2020…)

Cái khó nhất hiện nay là hầu hết các doanh nghiệp nằm trong diện thí điểm thu tiền hấp thụ và lưu giữ các-bon rừng đều chưa sẵn sàng vì nhiều lý do khác nhau. Đây cũng là khó khăn đã được lường trước đối với bất cứ một chính sách thí điểm nào. Vì vậy, trong thời gian đến, Dự án Trường Sơn Xanh (do USAID tài trợ), là đơn vị tư vấn cho chính sách thí điểm này sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền 2 địa phương được chính phủ chọn thí điểm là Quảng Nam và Thừa Thiên Huế hoàn thiện khung chính sách, làm cơ sở pháp lý để chính sách này triển khai theo đúng lộ trình đề ra. 

 Ông DANIEL LOPEZ, Giám đốc Dự án Trường Sơn Xanh, cho biết thêm " Quảng Nam là địa phương có nhiều kinh nghiệm khi thực các chính sách thí điểm của chính phủ về thu tiền dịch vụ môi trường rừng. Tôi hy vọng với hình thức thu tiền đối với các doanh nghiệp hấp thụ và lưu giữ khí các-bon rừng nếu được Việt Nam triển khai quy mô toàn quốc (từ thực tiễn ở Quảng Nam) sẽ là nguồn lực rất lớn để Việt Nam dành cho công tác quản lý bảo vệ rừng, giảm sự suy thái rừng mà nhiều nước trên thế giới đang đối diện…)

Quảng Nam là địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đến nay, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã ủy thác thu tiền dịch vụ môi trường rừng đối với 76 đơn vị thuộc các loại hình khác nhau như: sản xuất thủy điện, kinh doanh nước sạch, doanh nghiệp du lịch và cơ sở sử dụng nước mặt cho sản xuất công nghiệp với số tiền thu được bình quân trên 100 tỷ đồng/1 năm. Toàn bộ nguồn tiền này được phục vụ cho công tác chi trả cho những cộng đồng làng nhận khoán bảo vệ rừng và mới nhất là để thành lập các đội bảo vệ rừng chuyên trách. Như vậy với việc mở rộng thêm đối tượng thu phí đối với những doanh nghiệp phát thải khí cacbon sẽ góp phần tăng nguồn thu, tạo thêm nguồn lực cho công tác giữ rừng ở Quảng Nam.

P.TH

Lượt xem:  440

Tin đã đưa