Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 24/03/2020 | 09:36 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn 1382/UBND-KTN ngày 13/3/2020 gửi các Sở, Ban, ngành và hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới 22/3 với chủ đề “Nước và Biến đổi khí hậu” và Ngày Khí tượng thế giới 23/3 với chủ đề “Khí hậu và nước” trên địa bàn tỉnh phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, tập trung vào các hoạt động như tổ chức hội thảo, tọa đàm trực tuyến, hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, tăng tần suất và thời lượng đăng phát về chủ đề tài nguyên nước, dự báo khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu; hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình địa phương tuyên truyền các nội dung về tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, dự báo, phòng chống thiên tai,...; Treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp; Đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước,...

Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối ở tỉnh chịu trách nhiệm liên lạc với Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã,  thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 tại đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/4/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định trước ngày 25/4/2020./.

P.TH

Lượt xem:  445

Tin đã đưa