Tăng cường xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 03/04/2020 | 09:15 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn số: 1803 /UBND-KTN, ngày 01 tháng 4 năm 2020 về thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐCP ngày 24/3/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các nội dung quy định tại Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ và rà soát các văn bản của UBND tỉnh đã ban hành liên quan đến xử phạt trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản tham mưu điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp (nếu có), văn bản báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2020.

2. UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phổ biến Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ đến UBND cấp xã để thực hiện./.

File đính kèm

P.TH

Lượt xem:  786

Tin đã đưa