Núi Thành: Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,29%

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 06/05/2020 | 09:24 AM (GMT +7)
Đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện, UBND huyện Núi Thành đã chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiều đề án, chương trình thực hiện xây dựng các mô hình phát triển sản xuất cho hộ nghèo. Góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.

Theo đó, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Núi Thành đã được triển khai đồng bộ, với những nội dung, giải pháp phù hợp và đạt được kết quả cao, đáp ứng được tình hình thực tế, giải quyết được nhu cầu bức xúc của người nghèo, giúp cho những hộ nghèo có co hội thoát nghèo, nâng cao đời sống. Trong đó, công tác tuyên truyền được quan tâm, nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giảm nghèo được nâng cao; các cấp, ngành, cơ sở đã chí trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác giảm nghèo; những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện giảm nghèo từng bước được khắc phục, huy động được nhiều nguồn lực cho công tác giảm nghèo, trong đó ngân sách nhà nước tập trung đầu tư cho các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, các xã bãi ngang ven biển, cho hộ nghèo và hộ cận nghèo; chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai kịp thời đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người nghèo.

Sau hơn 04 năm thực hiện giảm nghèo (2016-2020), tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 6.13% năm 2016 xuống còn 1,29 % trong năm 2019, tương ứng giảm 1.752 hộ; hộ cận nghèo giảm còn 798 hộ, tỷ lệ 1.85% ; số hộ thoát nghèo trong 05 năm thực hiện chương trình giảm nghèo là 340 hộ với hơn 1.129 khẩu, số họa thoát cận nghèo 746 hộ với 2.522 khẩu; Công tác cho vay vốn để thực hiện các chính sách thoát nghèo được triển khai đều khắp các xã, thị trấn, giúp cho nhiều hộ vương lên thoát nghèo, cận nghèo. 

Thúy Hằng

Lượt xem:  780

Tin đã đưa
Xem theo ngày :