Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 6,06%

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 22/05/2020 | 07:52 AM (GMT +7)
Năm 2019, công tác giảm nghèo của tỉnh tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá đồng bộ và đạt được những kết quả khả quan.

Cụ thể, trong năm qua, toàn tỉnh còn 25.650 hộ nghèo, tỷ lệ 6,06%, giảm 1,51% so với năm 2018, tương ứng giảm 5.887 hộ nghèo, vượt 117,62% so với chỉ tiêu đề ra; trong đó, khu vực đồng tỷ lệ hộ nghèo còn 2,42%, giảm 0,77%; khu vực miền núi còn tỷ lệ 20,85%, giảm 4,54%; 06 huyện nghèo còn 32,37%, giảm 6,55% so với năm 2018. Số hộ cận nghèo toàn tỉnh giảm còn 10.922 hộ, tỷ lệ 2,58%; giảm 0,74% so với năm 2018, tương ứng giảm 2.919 hộ.

Bên cạnh đó, số hộ nghèo thuộc chính sách người có công giảm từ 689 hộ còn 416 hộ; số hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm từ 8.672 hộ (2,08%) xuống còn 7.747 hộ (1,83%).  

Có thể nói, có được những kết quả khả quan trên là nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của tập thể chính quyền các cấp; thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, kịp thời; công tác tuyên tuyền được tăng cường, đa dạng về nội dung, hình thức; nhận thức về công tác giảm nghèo bền vững đã có sự chuyển biến mạnh ở các cấp, các ngành, các địa phương; nguồn kinh phí phân bổ cơ bản đáp ứng yêu cầu; nguồn lực huy động từ xã hội được tăng cường, nội dung hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng. Đồng thời, một số nội dung, nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được UBND tỉnh phân cấp cho địa phương chủ động thực hiện, việc giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo theo số lượng hộ nghèo đã làm cho công tác hỗ trợ giảm nghèo thực chất hơn, cụ thể hơn, góp phần hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019.

 

TH

Lượt xem:  352

Tin đã đưa
Xem theo ngày :