Tiêu chí thẩm định tài liệu giáo dục cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 08/06/2020 | 09:43 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết đinh 1501/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 6 năm 2020 về ban hành Tiêu chí thẩm định tài liệu giáo dục cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo quy định của UBND tỉnh, điều kiện tiên quyết của tài liệu là nội dung và hình thức tài liệu phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng và các quy định của pháp luật; không có định kiến xã hội về giới, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, địa vị. Nội dung tài liệu phải bao gồm những vấn đề cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị - xã hội, môi trường của Quảng Nam, phù hợp với mỗi khối lớp cấp tiểu học và đảm bảo tính hệ thống, logic trong cấp học.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức việc thẩm định tài liệu giáo dục cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định này.

File đính kèm: quyết đinh 1501/QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  232

Tin đã đưa
Xem theo ngày :