Đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến nối Quốc lộ 1 đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 10/06/2020 | 08:22 AM (GMT +7)
Ngày 9/6, UBND tỉnh ban hành công văn số 3119/UBND-KTN chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện một số nội dung nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến nối Quốc lộ 1 đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo đó, để sớm hoàn thành công tác bồi thường, GPMB phục vụ thi công công trình nâng cấp, mở rộng tuyến nối Quốc lộ 1 đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc đoạn tuyến Quốc lộ 40B), kịp thời giải ngân hết nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ đã bố trí cho dự án trước ngày 30/9/2020, UBND tỉnh đề nghị đồng chí Bí thư Thành ủy Tam Kỳ và Bí thư Huyện ủy Phú Ninh thường xuyên chỉ đạo UBND huyện, thành phố và UBND các xã, phường liên quan tập trung triển khai thực hiện quyết liệt để hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, GPMB của dự án trước ngày 15/8/2020; các cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ thực hiện, bàn giao mặt bằng thi công công trình.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Phú Ninh, Tam Kỳ đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thực hiện bồi thường, GPMB và UBND các xã, phường liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, tập trung hoàn thành công tác xác nhận nguồn gốc đất, kiểm kê, niêm yết công khai, hoàn chỉnh các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp còn tồn tại, chưa GPMB trên tuyến (trong đó có 06 hộ có nhà ở bị ảnh hưởng ở xã Tam Thái, huyện Phú Ninh và một số trường hợp ở phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ chưa phê duyệt phương án) để chi trả, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Hằng tuần, lãnh đạo UBND huyện, thành phố tổ chức họp kiểm điểm tiến độ để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tổng hợp, gửi văn bản và cử người có thẩm quyền làm việc trực tiếp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở liên quan để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Định kỳ ngày 15 và 30 hằng tháng, UBND các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện bồi thường, GPMB của dự án cho Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Sở Xây dựng khẩn trương thẩm định phương án thiết kế - dự toán di dời đường ống nước thải D500 và đường ống cấp nước D90 Nhà máy xử lý nước thải Hòa Hương để UBND thành phố Tam Kỳ cập nhật, bổ sung vào phương án bồi thường, hỗ trợ, di dời công trình và lựa chọn nhà thầu để thực hiện hoàn thành việc di dời trước ngày 30/7/2020.

Công ty Điện lực Quảng Nam (đường điện trung thế đoạn qua phường Trường Xuân), Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam, Viễn thông Quảng Nam, Viettel Chi nhánh Quảng Nam khẩn trương rà soát các đoạn tuyến, hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng, chưa di dời để lập hồ sơ thỏa thuận vị trí di dời công trình trong hành lang đường bộ Quốc lộ 40B, gửi Sở Giao thông vận tải tổng hợp, đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam thỏa thuận, cấp giấy phép thi công công trình theo quy định; đồng thời nhanh chóng di dời công trình bị ảnh hưởng ra khỏi phạm vi thi công công trình để kịp thời bàn giao mặt bằng.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp kiểm tra, hướng dẫn giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời các trường hợp vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB theo đề nghị của UBND huyện, thành phố.

Bộ Giao thông vận tải đã ủng hộ chủ trương đầu tư mở rộng đoạn tuyến Quốc lộ 40B qua địa bàn huyện Phú Ninh, lý trình Km12+010-Km13+765,62 (Công văn số 5202/BGTVT-CQLXD ngày 01/6/2020). Giao Sở Giao thông vận tải làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh thống nhất phương án đầu tư và nguồn vốn bố trí, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, có văn bản chính thức gửi Bộ Giao thông vận tải và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận để thực hiện./.

Thùy Dung

Lượt xem:  376

Tin đã đưa
Xem theo ngày :