Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 11/06/2020 | 07:45 AM (GMT +7)
Theo Quyết định số 1555/QĐ-UBND, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh một số nội dung về Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Cụ thể, điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung tại các Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 27/10/2011; số 3051/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 và số 1578/QĐ-UBND ngày 29/5/2019. Xem chi tiết tại đây.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát UBND thị xã Điện Bàn, UBND huyện Hiệp Đức thực hiện đầu tư phát triển chợ theo đúng Quy hoạch được phê duyệt và bảo đảm các quy định hiện hành.

UBND huyện, thị xã: Điện Bàn, Hiệp Đức chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đầu tư đảm bảo quy hoạch được duyệt điều chỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và các nội dung khác tại các Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 27/10/2011; số 3051/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 và số 1578/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Thúy Hằng

Lượt xem:  199

Tin đã đưa
Xem theo ngày :