Năm 2020, toàn tỉnh có gần 3.000 hộ đăng ký thoát nghèo

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 25/06/2020 | 01:41 PM (GMT +7)
Theo báo cáo từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp thường kỳ tháng 6, 6 tháng đầu năm 2020 của UBND tỉnh, công tác phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, chương trình nông thôn mới, giảm nghèo đạt được một số kết quả nhất định. Đặc biệt, có gần 3.000 hộ đăng ký vươn lên thoát nghèo.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội các địa phương miền núi và vùng biên giới của tỉnh trong 6 tháng đầu năm được kiểm soát tốt. Tập trung tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn ở vùng dân tộc thiểu số, nhất là theo dõi, quản lý đối với người nhập cảnh qua cửa khẩu và các con đường, lối tắt, lối mòn dọc tuyên biên giới của tỉnh.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo,chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững. Năm 2020, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững hơn 452.413 tỷ đồng (kể cả nguồn sự nghiệp). Nguồn vốn này tập trung thực hiện các mục tiêu hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, chăm sóc bảo vệ rừng, hỗ trợ giáo dục đào tạo và dạy nghề tại các địa bàn nông thôn, miền núi, các xã đặc biệt khó khăn. Nhờ đó số hộ nghèo giảm đáng kể, đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo còn 6,06%, giảm 1,51% so với năm 2018. Năm 2020 có hơn 2.500-3.000 hộ đăng ký thoát nghèo.

Trong thời gian tới, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017, Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh về phát phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Trước mắt tập trung sắp xếp ổn định dân cư và triển khai các dự án lớn như trồng rừng gỗ lớn, phát triển chăn nuôi tập trung, phát triển hạ tầng du lịch miền núi và phát triển kết cấu hạ tầng gắn với phát triển vùng nguyên liệu.

Chú trọng công tác xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai 5 . Tập trung các biện pháp tổ chức sản xuất và liên kết theo chuỗi nông sản; tiếp tục đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm; xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; các mô hình chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng sản xuất thực hành nông nghiệp tốt (GAP), nông nghiệp công nghệ cao. Tổ chức triển khai cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng Tây gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Thúy Hằng

Lượt xem:  334

Tin đã đưa
Xem theo ngày :