Tăng cường phối hợp, cung cấp các Quy hoạch, Kế hoạch nhằm phục vụ xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 13/07/2020 | 09:40 AM (GMT +7)
Sở NN&PTNT vừa ban hành công văn 1394 /SNN&PTNT-CCTL Quảng Nam, ngày 08 tháng 7 năm 2020 về việc phối hợp, cung cấp các Quy hoạch, Kế hoạch liên quan giai đoạn 2021-2025 phục vụ xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 .

Theo đó, thực hiện Công văn số 2096/UBND-KTN ngày 16/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai xây dựng Kế hoạch Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025; Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 787/SNN&PTNT-CCTL ngày 21/4/2020 gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông và đề nghị phối hợp, cung cấp các Quy hoạch, Kế hoạch của ngành liên quan giai đoạn 2021-2025 trước ngày 15/5/2020 để tổng hợp, phục vụ xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT mới nhận được Văn bản phối hợp của Sở Giao thông vận tải. Để tổng hợp tài liệu phục vụ xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; kính đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông phối hợp, chỉ đạo sớm cung cấp các Quy hoạch, Kế hoạch của ngành liên quan giai đoạn 2021-2025 về Sở Nông nghiệp và PTNT (hoặc cung cấp bản mềm qua địa chỉ hộp thư điện tử: vpttpcttquangnam@gmail.com; vpttpctt@quangnam.gov.vn) trước ngày 17/7/2020.

File đính kèm: công văn 1394 /SNN&PTNT-CCTL

Phương Thuận

Lượt xem:  255

Tin đã đưa