Hưởng ứng tham gia Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 13/07/2020 | 03:32 PM (GMT +7)
Nhằm hưởng ứng tham gia Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Bộ NN&PTNT tổ chức; Văn phòng Điều phối NTM tỉnh có công văn đề nghị các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể ở tỉnh; các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung các cuộc thi để CBCCVC, phóng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh biết và hưởng ứng tham gia.

Theo đó, Bộ NN&PTNT phát động hai Cuộc thi gồm:

1. Cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2020: Các tác phẩm tham dự Cuộc thi năm 2020 phải là các tác phẩm được đăng, phát trên báo chí tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 20/10/2020. Ban Tổ chức Cuộc thi tiếp tục nhận bài tham dự Cuộc thi năm 2020 đến hết ngày 30/10/2020. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Điều phối NTM Trung ương- Số 02 Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả gửi thư điện tử qua địa chỉ email: nongthonmoi@mard.gov.vn để tổng hợp.

2. Cuộc thi ảnh về NTM giai đoạn 2010-2020: Các tác phẩm dự thi được chụp trong thời gian bắt đầu từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/10/2020, chưa đoạt giải hoặc triển lãm trong các cuộc thi nào khác. Ban tổ chức Cuộc thi chỉ nhận các tác phẩm dự thi đến trước 12h00 ngày 02/11/2020.

Các tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi theo hai hình thức sau: Ảnh dạng file kỹ thuật số gửi dự thi qua địa chỉ email: ntm.tthtqt@gmail.com và theo đường link: http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/cuoc-thi-anh-dep-nong-thon-moi.aspx.

Ảnh in hoặc lưu trên USB gửi trực tiếp qua đường bưu điện về BTC theo địa chỉ: Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương- Số 02 Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP.Hà Nội.

File đính kèm: Công văn số 68/VPĐPNTM-HCTH.

Thúy Hằng

Lượt xem:  454

Tin đã đưa